Filološki fakultet pokreće Studijski program romanistike

Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, od akademske 2022/23. godine, pokreće Studijski program romanistike, s fokusom na italijanski i francuski jezik.

Studijski program romanistike nastao je spajanjem Studijskog programa italijanskog jezika i književnosti i Studijskog programa francuskog jezika i književnosti i latinskog jezika, a po broju maternjih govornika među nastavnim kadrom biće jedinstven u regionu.

Ovaj novi studijski program biće inovativan, uključiće stručne predmete, poput prevođenja, zatim tradicionalne predmete iz oblasti lingvistike, istorije književnosti, metodike nastave jezika i književnosti, pedagogije, psihologije, ali i predmete na kojima će se izučavati kulture zemalja romanskog govornog područja.

Specifičnost i atraktivnost novog programa u odnosu na programe koji postoje na filološkim fakultetima u regionu ogledaju se u uvođenju dvosedmične stručne prakse na završnoj godini studija. Ona će se izvoditi u međunarodnim kompanijama i školama jezika u regionu, a omogućiće studentima da uspostave kontakt sa tržištem rada i ostvare mrežu poznanstava, što će im pomoći prilikom nalaženja posla.

Studijski program romanistike takođe će se uključiti u brojne evropske projekte razmjene studenata i nastavnog osoblja u okviru Erazmus+ programa, tj. projekte u sklopu kojih su pomenuti pojedinačni studijski programi već započeli saradnju sa italijanskim i francuskim univerzitetima (npr. sa univerzitetima u Rimu i Poatjeu). Postojećim sporazumima o saradnji pridružiće se i saradnja sa Univerzitetom Pariz – Nanter, čiji će odsjeci za italijanski i francuski jezik već u ljetnom semestru 2022. godine učestvovati u nizu nastavnih i istraživačkih aktivnosti s kolegama sa Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Budućim studentima biće omogućeno da provedu najmanje jedan ili dva semestra na univerzitetima u Italiji ili Francuskoj, što će im pomoći da unaprijede znanje jezika koje izučavaju i ponuditi im jedinstvenu priliku da steknu nova iskustva.
Sve informacije, o upisu studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na SP romanistike, biće dostupne u konkursu za upis studenata koji Univerzitet u Banjoj Luci, planira objaviti 8. juna 2022. godine, na internetskoj stranici www.unibl.org i u dnevnim novinama.

Pored ovog, u planu je pokretanje još nekih studijskih programa na Filološkom fakultetu, a o čemu ćemo javnost blagovremeno informisati.