Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Prijedor: Dostupna sredstva za novčani stimulans

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Prijedor obavještava lica sa invaliditetom i zainteresovane poslovne subjekte iz realnog sektora da su dostupna sredstva za novčani stimulans po komponentama na sledeči način:

 

Za poslodavca koji zaposli nezaposleno lice sa invaliditetom u iznosu 7.000,00 KM

Za lice sa invaliditetom koje se samozapošljava putem osnivanja radnje, drugog oblika preduzetništva ili osnivanja privrednog društva u iznosu 7.000,00 KM

Za lice sa invaliditetom koji se samozapošljava putem registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva kao jedinog i glavnog zanimanja u iznosu 7.000,00 KM

Pravo na novčani stimulans, lica sa invaliditetom, odnosno poslodavci mogu ostvariti u roku od 3 mjeseca od dana kada je lice sa invaliditetom stupilo u radni odnos.

 

Sve informacije možete dobiti na broj telefona u Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Prijedor 052 242 742 ili na web stranici