Fond za razvoj poduzetništva: Poziv start-up poduzetnicima

Fondacija tuzlanske zajednice (FTZ) poziva zainteresovane mlade do 30 godina, sa područja Tuzlanskog kantona, koji planiraju pokrenuti vlastiti biznis i koji žele unaprijediti svoje poduzetničke vještine i kompetencije.

Ukupna finansijska vrijednost izdvojena za podršku poduzetnicima u ovom pozivu iznosi 30.000,00 KM ili 6 poduzetničkih inicijativa od po 5.000 KM bez PDVa.

FTZ će organizirati i obuku u poduzetništvu za 20 mladih osoba koja je posebno važna za uspostavljanje kontakata s poslovnim sektorom jer se kroz projekat planira organiziranje poslovnih susreta „Biznis kafa“ i mentorstvo s predstavnicima lokalnih biznis lidera.

Cilj programa:

Doprinijeti stvaranju uslova za zapošljavanje i samozapošljavanje nezaposlenih mladih osoba kroz jačanje poduzetničkih kompetencija kako bi ih osposobili za pokretanje malih biznisa.

Prijavom na poziv, zainteresovani kandidati/kinje stiču pravo na: 

dvomjesečnu obuku iz oblasti poduzetništva, u trajanju od 64 sata, koja će se održavati kroz 8 cjelodnevnih predavanja u periodu septembar-oktobar 2022. godine (ovisno od situacije eventualno uslovljenom pandemijom COVID 19 i mjerama Kriznog štaba FBiH edukacija će se realizovati ili online ili u uslovima propisanim mjerama o čemu će odabrani kandidati biti blagovremeno obavješteni).
mentorsku podršku; FTZ će u suradnji sa poslovnim sektorom, osigurati i stručnu mentorsku podršku svim polaznicama obuke, a kandidati i kandidatkinje koje dobiju finansijsku podršku će imati na raspolaganju i mentorsku podršku u prvim mjesecima razvoja svog biznisa.
finansijsku podršku za realizaciju svog poduzetničkog poduhvata, do 5.000,00 KM (bez PDV-a) za pokretanje registrovane poslovne aktivnosti.
Ko se može prijaviti:

EDUKACIJA:

Punoljetni mladi građani/ke dobi do 30 godina, sa područja svih gradova/općina Tuzlanskog kantona;
Punoljetni građani/ke koji koji nemaju formalno registriran biznis i koji planiraju pokrenuti vlastiti biznis i koji žele unaprijediti svoje poduzetničke vještine i kompetencije.
Napomena:

Prednost u pozivu imaju nezaposlena lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje TK.
Broj polaznika/ica edukacije je ograničen na maksimalno 20 osoba.

Više na informacija na linku.

Sadržaj o prilikama za mlade na stranici www.catbih.ba se prenosi u saradnji sa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.

Posljednji postovi