Fondacija CURE objavljuje poziv za dostavu ponude za kreiranje dva dokumentarna videa

Fondacija CURE (CURE) je feminističko-aktivistička organizacija koja djeluje za ravnopravnost spolova i rodova zalažući se za pozitivne društvene promjene putem obrazovnih, umjetničko-kulturnih i istraživačkih programa. Organizujući afirmativne akcije Fondacija CURE slavi snagu i moć žena, te radi na osnaživanju osoba kako bi postali/e pokretači/ce društvenih promjena u BiH i svijetu.

CILJ:

U sklopu projekta Progovori o nasilju koji imaplementira Fondacija CURE uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške i Balkanskog fonda za demokratiju Fondacija CURE objavljuje javni poziv za dostavljanje ponuda za saradnice/ke/ ili agenciju/e.

Fondacija CURE raspisuje konkurs za:

 1. Fondacija CURE poziva saradnike/ce ili agenciju za kreiranje dva dokumentarno edukativna videa na temu NULTE tolerancije na nasilje u trajanju do 10 minuta po videu. Saradnici/e ili agencija bi bili zaduženi za montažu, produkciju i izradu finalnog videa, te kreiranje koncepta videa u dogovoru sa Fondacijom CURE. Koncepti videa bi proizišli kao finalni zaključak i poruka projekta Progovori o nasilju, obuhvatajući teme rodno zasnovanog nasilja i nasilja u vezama mladih.
 • Uslovi:
 • zainteresovane osobe/agencija trebaju da imaju iskustvo rada iz oblasti osmišljavanja koncepta/ideje na određenu temu, tehničke obrade, animacije,  montaže i snimanja video materijala;
 • Posjedovanje znanja o temi rodno zasnovanog nasilja sa naglaskom na nasilje u vezama mladih
 • Posjedovanje dobrih komunikacijskih vještina i osjetljivost prema ciljanoj grupi;
 • Najmanje 3 godine iskustva kreiranja dokumentovanih videa;
 • Izuzetne vještine upravljanja vremenom i sposobnost da se ispoštuju rokovi;
 • Kreativnost u osmišljavanju i kreiranju kratkih videa;

Prednost pri odabiru će imati osobe autorice/i koje/i posjeduju znanja i iskustva u oblasti rodno zasnovanog nasilja, ženskih prava i rodne ravnopravnosti, s posebnim fokusom na nasilje u vezama mladih.

Prijava:
 • Biografija sa detaljnim informacijama o iskustvu rada na pozicijama koje se oglašavaju;
 • Finansijska ponuda;
 • Pismo motivacije max. 500 riječi;
 • Sažetak i primjerci autorskih i/ili koautorskih djela;
 • Navedene najmanje #3 osobe koje mogu dati direktnu preporuku za kandidatkinju/a
 • Ponuda treba biti sačinjena na BHS jeziku i obavezno sadržavati kontakt podatke (ime i prezime, adresu, kontakt telefon), usluga koja se nudi (pozicija)
 • Rokovi:

Angažman će biti definisan nakon razgovora sa odabranim saradnicima/cama ili agencijom

Rok za kreiranje dokumentarnih video materijala je mjesec dana od dana zaključivanja ugovora sa Fondacijom CURE.

Kranji rok za slanje prijave: 08.03.2022. do 12:00 sati.

Putem  e-maila: medina@fondacijacure.org

Za sva pitanja vezana za konkurs možete nas kontaktirati na navedene kontakte:

Fondacija CURE

Dolina 1

71 000 Sarajevo

Telefon: +387 33 207-561

Fax: +387 33 207-561

e-mail: medina@fondacijacure.org

fondacijacure.org

 

Sadržaj o prilikama za mlade na stranici www.catbih.ba se prenosi u saradnji sa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.