Fondacija Muharem Berbić počinje sa implementacijom aktivnosti „Kafa sa…“ realizovan u sklopu projekta – „Rušimo ekstremizam, Gradimo Budućnost –ReGra“

Fondacija Muharem Berbić je već od mjeseca februara započela sa realizacijom novog projekta pod nazivom „Rušimo ekstremizam, gradimo budućnost – ReGra“, a koji je namijenjen mladim ljudima Bosne i Hercegovine, ali i regiona. Osnovni cilj projekta jeste doprinijeti prevenciji i smanjenju stope nasilnog ekstremizma i radikalizma među mladima.

U želji da ojačamo kapacitete mladih ljudi u BiH i regionu za detekciju, nekada prikrivenih „simptoma“ i načine borbe protiv nasilnog ekstremizma i radikalizma, došli smo do naše finalne aktivnosti „Kafa sa…“ kroz koju će mladi ljudi biti u prilici da čuju nešto više o ekstremizmu i radikalizmu. Osim tog informativnog karatkera ove aktivnosti, svakako je tu i nakana da se mladi ljudi samostalno uključe u diskusiju, iznesu svoje stavove, refleksije i potencijalna iskustva, koja su ostvarili u doticaju sa ekstremizmom i radikalizmom.
Do sada iplementirane aktivnosti projekta (izrada web platforme, istraživanje sadržaja i pisanje, izrada online kurseva, pisanje i objavljivanje tekstova i članaka) su bile priprema za finalnu aktivnost, koja kao jedini izazov ima epidemiološku situaciju izazvanu virusom Covid 19. Obzirom na trenutnu situaciju, sama aktivnost će se održati putem Zoom-a, a svi zainteresovani mogu da se prijave na mail adresu info@fmb.foundation, kako bi zaprimili Zoom link za priključenje.
Plan održavanja aktinovnosti:

  1. „Kafa sa…“ šeficom lokalnog ureda RYCO u BiH – Berina Bukva Alibašić

– Sarajevo/BiH (11.05.2021./18:15 h)

  • „Kafa sa…“ prof. dr. Nebojša Lujanović

– Split/RH (20.05.2021./18:00 h)

  • „Kafa sa…“ doc. dr. Mirza Džananović

– Zenica/BiH (28.05.2021./18:00 h)

  • „Kafa sa…“ prof. dr. Dženan Skelić

– Zenica/BiH (07.06.2021./18:00 h)

  • „Kafa sa…“ trenerom emocionalne inteligencije – Vafire Muharemi

– Skopje/NM (16.06.2021./18:00 h)

  • „Kafa sa…“ suosnivačem Centra za izgradnju mira Sanski Most – Vahidin Omanović
  • Sanski Most/BiH(25.06.2021./18:00 h)

Ovaj članak je urađen uz svesrdnu finansijsku pomoć Europske Unije i Ministarstva za javnu upravu Crne Gore. Njegov sadržaj izražava isključivo stavove autora koji se na bilo koji način ne mogu smatrati stavovima donatora.
Projekat je podržan u sklopu šireg regionalnog projekta “Communities First: Creation of a civil society hub to address issue of violent extremism – from prevention to reintegration”, a koji se implementuje od strane: Forum MNE (Crna Gora), Centre for Legal Civic Initiatives (Albanija), Hope and Homes for Children BiH (Bosna i Hercegovina), Partners Kosova – Centre for Conflict Management (Kosovo), Centre for Common Ground (Sjeverna Macedonia), and Cultural Centre DamaD (Srbija), uz finansijku podršku Europske Unije i Ministarstva za javnu upravu Crne Gore.
(mreža-mira)