Fondacija Tuzlanske zajednice zapošljava

Fondacija tuzlanske zajednice objavljuje konkurs za angažman:

1. izrada analize stanja ilegalnih deponija u MZ Kiseljak

Više informacija o tome kako aplicirati pogledajte na:

https://www.fondacijatz.org/page/41/21886

 

Sadržaj o prilikama za mlade na stranici www.catbih.ba se prenosi u saradnji sa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.