“Front Line Defenders”: Snažna podrška aktivisticama Sunčici Kovačević i Sari Tuševljak koje su suočene sa tužbama

Mlade aktivistice tužene

Jedna od najpoznatijih međunarodnih organizacija za borbu za ljudska prava, osnovana u Irskoj, s predstavništvima širom svijeta, piše o slučaju tužbe belgijskog Green Investa/BUK d.o.o. protiv riječnih aktivistica zbog navodne klevete.

Organizacija “Front Line Defenders” poziva vlasti Bosne i Hercegovini da osiguraju da svi branitelji ljudskih prava, naročito u oblasti okoline, mogu provoditi svoje aktivnosti bez ograničenja i straha od odmazde, uključujući i sudska uznemiravanja. A, BUK d.o.o. (vlasnika Green Investa) su pozvali da hitno povuče neosnovanu tužbe protiv Sunčice Kovačević i Sare Tuševljak.

“Od 21. januara 2022. do 30. juna 2022. godine, zaštitnice ekoloških prava Sunčica Kovačević i Sara Tuševljak primile su tri tužbe i upozorenja za klevetu od strane firme BUK d.o.o. SLAPP tužbe (strateške tužbe protiv učešća javnosti) se podnose protiv zaštitnika prava na životnu sredinu kao rezultat njihove javne kampanje protiv uticaja hidroelektrana kompanije na životnu sredinu. Pored toga, njima je zaprijećeno daljim pravnim postupkom”, stoji na stranici organizacije Front Line Defenders.

main image

Dodaju da su Sunčica Kovačević i Sara Tuševljak su braniteljke ekoloških prava koje su dio neformalne građanske inicijative „Stop izgradnji malih hidroelektrana na Kasindolskoj rijeci“.

“Ova inicijativa progovara protiv štetnih ljudskih prava i uticaja na životnu sredinu povezanih sa izgradnjom hidroelektrana. Građanska inicijativa je prikupila više od 2.000 potpisa protiv izgradnje hidroelektrana i podršku načelnika sve tri pogođene opštine koji se protive izgradnji malih hidroelektrana na Kasindolskoj rijeci. Dana 30. juna 2022. godine Sara Tuševljak i Sunčica Kovačević primile su dva upozorenja od firme BUK d.o.o sa sjedištem u Istočnom Sarajevu, Bosna i Hercegovina, u vlasništvu belgijske kompanije Green Invest. Kompanija BUK d.o.o upravlja malom hidroelektranom na Kasindolskoj rijeci kod Sarajeva, a investitor planira izgradnju još dvije hidroelektrane u Samaru i Slapima”, pojašnjava se.

Dodaju da su od početka izgradnje, lokalni aktivisti izrazili zabrinutost zbog potencijalnog negativnog uticaja ovih postrojenja na Kasindolsku rijeku i njeno okruženje, uključujući sječu šuma visoke konzervatorske vrijednosti i eroziju tla zbog izgradnje pristupnih puteva.

Inicijativa „Stop izgradnji malih hidroelektrana na Kasindolskoj rijeci“ je u junu 2022. godine proslavila dvije godine i organizovala izložbu fotografija na kojoj je prikazan uticaj na okolinu, na rijeku i na rizike dalje izgradnje hidroelektrane. Nakon izložbe, Sunčica Kovačević i Sara Tuševljak dobile su dva formalna upozorenja od BUK doo u kojima traže da prestanu sa svim aktivnostima zaštite životne sredine, inače će ih tužiti.

main image

Sara Tuševljak je 7. juna 2022. godine primila drugu tužbu za klevetu koju je 1. aprila 2022. godine podnijelo preduzeće BUK d.o.o. Sud je 9. februara 2022. godine donio Sari Tuševljak i Sunčici Kovačević prve tužbe za klevetu koje je podnijela kompanija BUK d.o.o 21. januara 2022. godine.

Inicijativa „Stop izgradnji malih hidroelektrana na Kasindolskoj rijeci“ je u junu 2022. godine proslavila dvije godine i organizovala izložbu fotografija na kojoj je prikazan uticaj na okolinu, na rijeku i na rizike dalje izgradnje hidroelektrane. Nakon izložbe, Sunčica Kovačević i Sara Tuševljak dobile su dva formalna upozorenja od BUK doo u kojima traže da prestanu sa svim aktivnostima zaštite životne sredine, inače će ih tužiti.

Sara Tuševljak je 7. juna 2022. godine primila drugu tužbu za klevetu koju je 1. aprila 2022. godine podnijelo preduzeće BUK d.o.o. Sud je 9. februara 2022. godine donio Sari Tuševljak i Sunčici Kovačević prve tužbe za klevetu koje je podnijela kompanija BUK d.o.o 21. januara 2022. godine.

main image

“Sunčica Kovačević i Sara Tuševljak su u avgustu 2020. godine zajedno sa lokalnim ekološkim aktivistima pokrenule sudski postupak protiv BUK d.o.o., zbog čega je Okružni sud u Banjaluci od jula do septembra 2021. godine ukinuo okolinsku dozvolu za hidroelektranu Samar, au decembru 2021. godine ukinuo građevinsku dozvolu. Izgradnja hidroelektrane Slapi je u fazi planiranja, hidroelektrana Podivič trenutno radi, dok je Samar je u izgradnji. Uprkos gubitku ekoloških dozvola, hidroelektrana Podivič je nastavila sa radom, a dozvolu im je ponovo izdao Vrhovni sud Republike Srpske u junu 2022. neposredno prije nego što je kompanija tužila Sunčicu Kovačević i Saru Tuševljak. Zagovornice ekoloških prava sa svojim kolegama uložile su žalbu na tu odluku Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine i čekaju konačnu presudu”, ističe se.