NARKO-NE: Volontiramo za zdraviju budućnost!

Na kvalitetu života mladih utječe način na koji provode slobodno vrijeme, a volontiranje je jedan od produktivnih načina za korištenje tog vremena. Volontiranje nekima nudi priliku da nešto vrate zajednici ili naprave razliku za ljude oko sebe, za druge pruža priliku za razvijanje novih vještina ili nadogradnju na postojeće iskustvo i znanje.
Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO-NE je jedna od organizacija koje dugi niz godina volontiranje čine mogućim za mlade. Azra Halilović, BA socijalnog rada i stručna saradnica za rad s mladima i odnose s javnostima je izdvojila vrijeme da nam odgovori na nekoliko pitanja o Udruženju za prevenciju ovisnosti NARKO-NE.

Možete li predstaviti rad organizacije i aktivnosti?
Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO-NE osnovano je 2002. godine i otad kreira i realizira volonterske programe za osnaživanje djece i mladih na području Bosne i Hercegovine. Da bismo stvorili zdravo okruženje, istovremeno sarađujemo sa partnerima iz različitih oblasti koji uključuju obrazovanje, zdravstvo, omladinski rad i srodne struke kako bismo gradili i jačali kapacitete za uspješan rad na prevenciji ovisnosti i unapređenju zdravlja u BiH.
Aktivnosti Udruženja NARKO-NE prožimaju se kroz više sektora ili kako smo ih definirali „settinzi“ a to su: rad s mladima u vanškolskom okruženju, rad na prevenciji ovisnosti u školama, rad sa porodicama, rad u lokalnoj zajednici, internacionalni volonterizam, te umrežavanje i sistemska podrška programima prevencije ovisnosti.

Koji su vaši pristupi u radu sa mladima?
Iako na spomen imena Udruženja „NARKO-NE“ većina ljudi pomisli na rad s ovisnicima mi smo daleko od toga. Tj. jest mogu reći mnogo smo ispred „ovisnosti“ jer upravo radimo na „prevenciji“ i različitim preventivnim aktivnostima u kojima uključujemo mlade kako bi imali različite alternative i kvalitetno popunjavali svoje slobodno vrijeme kada dođu u svakodnevna iskušenja.
Prevencija nije samo sprečavanje mladih da konzumiraju neke supstance, već obuhvata širok spektar preventivnih aktivnosti. Cilj nam je kroz naše aktivnosti jačati životne vještine mladih, a naši pristupi u radu uključuju edukacije i radionice koje se baziraju na aktivnostima u prirodi (druženja, šetnje, edukativno – zabavni kampovi, izleti…), interaktivne radionice i učenje kroz igru (kvizovi, igre uloga, društvene igre, asocijacije…), te slične metode kojima jačamo zaštitne faktore mladih, to jest osnažujemo ih da se uspješno nose sa životnim izazovima. Također, mentorstvo i vršnjačke edukacije su također načini na koje radimo s mladima.

Na koji ste način ste se prilagodili uslovima rada u toku pandemije, posebno za aktivnosti za koje je neminovno da se izvode face-to-face?
U skladu s trenutnim mjerama i mi smo prilagođavali naše aktivnosti. Tamo gdje smo mogli radili smo uživo na način da smo organizirali za manje grupe volontera i volonterki nego što bismo inače. Istina, broj naših susreta s mladima, a pogotovo susreta volontera s djecom se smanjio ali opet smo uspjeli održati s njima kontinuitet, u kombinaciji sa online susretima. S obzirom da je tehnologija toliko napredovala da nam pruža odgovor za svaku našu poteškoću na nama je da to iskoristimo maksimalno. I tako i jesmo. Iako online život ne može zamijeniti susrete uživo dobro dođe svakako da ne prekidamo ili pauziramo naše aktivnosti.

Da li trenutno primate volontere? Ako primate, kako neko može postati volonter/ka i koje su njegove/njene obaveze?
Postati volonter ili volonterka u našem Udruženju može se prijavom na javni poziv kada objavimo. Trenutno nemamo otvorene pozive za volontiranje, ali u narednom periodu planiramo objaviti za mlade od 20 do 30 godina za volontiranje u projektu Snažne porodice, zdrava djeca. Oni će biti educirani i osnaženi za provođenje raznih edukativno-zabavnih aktivnosti s djecom, tj. bit će im na neki način mentori ili uzori. Također, i volonteri će u svom radu imati kontinuirane monitoring sastanke i podršku od strane stručnjaka. Zbog stalnog prilagođavanja mjerama, trenutno ne mogu da kažem kada ćemo objaviti poziv, ali sve informacije će biti na našoj web stranici i društvenim mrežama Facebook i Instagram tako da svi koji se vide u ovom načinu volontiranja mogu nas pratiti i prijaviti se.
Generalno, obaveze volontera i volonterki zavise od projekta u koji se uključe jer se razlikuju projekti za srednjoškolce i projekti za studente, a u svakom pozivu bude precizirano šta se očekuje od volontera/volonterke npr. koliko sati je potrebno da izdvajaju mjesečno, obavezno prisustvo na edukacijama i sl. Projekti za studente su više mentorski gdje mladi imaju priliku da provode vrijeme s djecom u šetnji, izletima, kreativnim radionicama, pomažu im u savladavanju školskog gradiva i sl. aktivnosti, a mnogima je ovo super prilika da steknu određeno iskustvo ili praksu koja im se veže za fakultet koji studiraju. U projektima za srednjoškolce mladi imaju priliku, nakon što i sami prođu edukacije sprovoditi aktivnosti sa svojim vršnjacima ili realizirati razne aktivnosti u lokalnoj zajednici.
Ono što je svima zajedničko jeste da volonteri kada pošalju prijave za volontiranje vrši se selekcija na osnovu njihove prijave, tj. zainteresiranosti i spremnosti ponuditi svoje vrijeme za volontiranje. Nakon selekcije prolaze određene edukacije, te učestvuju na redovnim sastancima i radionicama sa svojim mentorima i mentoricama na kojima se dodatnu edukuju u uče o različitim temama na zabavne i kreativne načine. U dogovoru sa mentoricom ili mentorom dogovaraju se obaveze i angažman volontera i volonterki u skladu s njihovim rasporedom i slobodnim vremenom koji imaju.

Koje aktivnosti planirate za naredni period?
Iako imamo planiranih dosta aktivnosti posebno bih izdvojila nastavak projekta Snažne porodice koji smo započeli u 2020. godini a kojim doprinosimo povećanju socijalne uključenosti djece i porodica u riziku na području Kantona Sarajevo. Projekt je usmjeren na jačanje vještina porodica koje žive u izazovnim okruženjima, a baziran je na dokazima učinkovitosti (evidence-based).
Drugu stvar koju bih izdvojila jeste kampanja o alkoholu na nivou BiH koju ćemo početi sredinom maja, a cilj nam je povećati svijest i znanje, ponajviše roditelja, o njihovoj ulozi i odgovornosti kada je u pitanju odnos prema alkoholu kod djece i mladih.
Možete li podijeliti poruku za mlade?
Volontiranje nije samo davanje svog vremena za nekog ili nešto. Iako „besplatno“ volontiramo mnogo toga dobivamo usput, a da toga nismo ni svjesni. Iskustvo, praksu, različite vještine, znanje, rad na sebi samo su neke od dobrobiti koje dobivamo volontiranjem, a to mogu da kažem iz vlastite perspektive jer sam i sama bila volonterka.
Onima koji dosad nisu, poručila bih svakako da svoje slobodne vrijeme izdvoje za volontiranje. Naravno ne mora to biti Udruženje NARKO-NE, nego da pronađu mjesto gdje se najviše pronalaze i gdje im se sviđa. Sada je bar veliki izbor mogućnosti.
Također, preporučujem svakako i da se mladi ne uključuju u mnoge aktivnosti istovremeno, više nego što mogu zapravo fizički i psihički stići. Jer kada smo uključeni u sve i svašta onda teško da možemo to i kvalitetno obavljati.
Više informacija o Udruženju za prevenciju ovisnosti NARKO-NE možete naći na web stranici, instagramu ili facebooku.
(Kanita Buljubašić/hocu.ba)