Granice EU ostaju zatvorene za većinu zemalja Zapadnog Balkana i poslije prvog jula: BiH ispala

Srbija i Crna Gora su jedine države Zapadnog Balkana koje imaju šansu da im se naredne nedjelje otvore granice Evropske unije (EU), javlja Radio Slobodna Evropa


Imena ovih država stoje na takozvanoj kompromisnoj listi, oko koje, do subote kasno popodne, treba da se usaglase zemlje članice EU. Radio Slobodna Evropa (RSE) ima uvid u listu zemlja koja je izrađena kasno u petak, 26 juna, nakon šestočasovnog sastanka, petog po redu, na nivou ambasadora zemlja članica Evropske unije (EU) u cilju pronalska zajedničkog stava oko spoljnih granica EU.
Na osvježenoj listi je sada manje od 20 država za koje bi EU mogla otvoriti granice od prvog jula, među kojima, iz regiona, su samo Srbija i Crna Gora uspjele da uđu.

Bosna i Hercegovina koja je bila na prethodnoj listi, je ispala iz igre jer je ionako bila na granici u ispunjavanju ključnog kriterijuma.
Ostale zemlje Zapadnog Balkana, poput Albanije, Sjeverne Makedonije i Kosova nisu bile ni predmet rasprave, što je najbolji pokazatelj o situaciji sa pandemijom COVID-19 u ovim zemljama.

Prijestolnice EU imaju rok do subote u 18 sati, da se usagalase sa listom i u tom slučaju bi se usvojile preporuke takozvanom pisanom procedurom