Homework Hub: održana diskusija na temu “Moj glas je bitan”

1. septembra je u Homework Hub-u u Sarajevu održana diskusija u 17h, na temu „Moj glas je bitan“  organizovana od strane kampanje „TvojGlasJeBitan.”
Na samom početku javne diskusije učesnici su detaljnije upoznati o samoj kampanji „TvojGlasJeBitan, kako je nastala, zbog čega je osmišljena, koji je cilj kampanje, kao i svim aktivnostima koje je kampanja sprovela i koje će da sprovede.

Tokom javne diskusije prisutni su imali priliku raspraviti o tome koliko je njihov glas bitan, kakav uticaj može donijeti njihov glas na izborima, zašto mladi ne glasaju i koliko povjerenja mladi imaju u sam izborni proces. Također su imali priliku diskutovati o nadležnostima lokalne samouprave, ali i provjeriti svoje znanje o ovom segmentu društva.
“O uključivanju u izborni proces treba više pričati. Mladi moraju biti svjesni da je jedino sistemsko rješenje moguće ako su oni i sami dio tog procesa. Mladi ljudi trebaju biti svjesni da, ako žele promjene, moraju da se bore za njih najjačim oružjem – olovkom na izborima! Svaki glas je važan, i zato smatramo da izlaznost mladih ljudi na izborima treba biti mnogo veća od 49%, izlaznosti na Opštim izborima 2018. godine.
“Svakako pozivamo mlade da prate zvanične stranice kampanje kako bi blagovremeno bili obaviješteni o drugim planiranim događajima.” – istakla je Una Karabeg, asistent event manager kampanje #TvojGlasJeBitan.
Kampanju je podržao i Ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Anis Krivić, koji je sa učesnicima podijelio svoja iskustva, ali i istaknuo koliko je obrazovni segment važan za napredovanje društva.
 

Kampanja #TvojGlasJeBitan pokrenuta je od strane mladih ljudi i ima za cilj razvijanje svijesti građana Bosne i Hercegovine o važnosti učestvovanja u izbornom procesu te zauzima isključivo neutralan stav i ne propagira politički program niti jedne političke partije, već zagovara samo i isključivo važnost učestvovanja u izbornom procesu.
Zbog toga na događajima nastoji okupiti mlade ljude različitih stavova koji pripadaju različitim nevladinim organizacijama, političkim partijama, javnim ustanovama, privatnim preduzećima, sportskim i kulturnim društvima i svim drugim društvenim grupama jer je svaki glas podjednako važan bez obzira na različite stavove i narative.
Jučerašnji članovi diskusije su dio nevladinih organizacija, političkih partija, zaposleni mladi ljudi, ali i oni koji su još uvijek dio obrazovnog sistema.
(mreža-mira)