Imate iskustvo ili interes za Salesforce ili ServiceNow tehnologije? Popunite anketu!

Kompanija Deloitte sprovodi istraživanje o dostupnosti kadrova u BiH sa iskustvom ili interesom za razvijanje vještina i sticanje iskustva sa Salesforce ili ServiceNow tehnologijama. Ovaj projekat je podržan od Vlade Švicarske kroz aktivnosti projekta MarketMakers.

Cilj ovog istraživanja je razumjeti trenutno stanje, trendove, prilike i izazove tržišta rada u kontekstu ovih tehnologija, te ispitati potencijal kreiranja treninga za razvijanje i unapređenje vještina povezanih sa Salesforce i ServiceNow tehnologijama, što će doprinijeti osnaživanju kadrova u BiH, te razvoju tržišta u cjelini.
Nakon popunjavanja ankete, učesnici imaju priliku ostaviti svoje kontakt podatke ukoliko žele biti kontaktirani za potencijalne prilike za edukaciju ili angažman za rad sa ovim tehnologijama.
Rok za ispunjavanje ankete je najkasnije do utorka, 18. maja.
Anketu možete popuniti na ovom linku.
(akta.ba)