Interaktivni online seminar: Radno-pravni sporovi

REVICON PRAVNI KUTAK

NOVI INTERAKTIVNI ONLINE SEMINAR

RADNO-PRAVNI SPOROVI

 • preveniranje radno-pravnih sudskih sporova 
 • optimalno kreiranje internih akata i procedura 
 • najčešći razlozi radno-pravnih sporova
 • pripreme poslodavaca za radno-pravne sporove
 • najčešće greške i kako ih izbjeći
 • aktualna sudska praksa i preporuke za postupanje

 

16. 2. 2023. (četvrtak) 10:00 – 15:30 online

 

TEMATSKE CJELINE:

Sporovi oko novčanih potraživanja iz radnog odnosa

 • Aktualna sudska praksa i preporuke za postupanje
 • Obavezni i preporučeni načini ugovoranja:
 • osnovne plaće
 • dijela plaće po osnovu radnog učinka
 • Umanjenja plaće:
 • opravdani razlozi za umanjenje plaće
 • modaliteti mogućih rješenja u internim aktima
 • Obavezna uvećanja plaće:
 • za prekovremeni rad, noćni rad, rad praznikom i dr.
 • obračun uvećanja na sedmičnom / mjesečnom nivou
 • Dodatna primanja radnika:
 • alternativni modaliteti kvalitetnih rješenja
 • najčešće greške kroz prikaz sudske prakse
 • (Ne)obaveznost primjene kolektivnih ugovora
 • Važnost platnih lista i šihtarica u sudskom postupku

Sporovi povodom redovnih otkaza ugovora o radu

 • Aktualna sudska praksa i preporuke za postupanje
 • (Ne)opravdani razlozi za redovni otkaz ugovora o radu
 • Reorganizacija poslovanja i analiza postojećih radnih mjesta
 • Preraspodjela na drugo radno mjesto – obaveza prekvalifikacije i dokvalifikacije radnika
 • Pravo radnika na ponovno zaposlenje – najčešće greške
 • Materijalna prava radnika:
 • otpremnina
 • naknada za neiskorišteni godišnji odmor
 • Konsultacije sa sindikatom / vijećem zaposlenika
 • Neophodna i korisna dokumentacija
 • Posljedice nezakonitog postupanja

Sporovi povodom otkaza zbog povrede radne obaveze

 • Aktualna sudska praksa i preporuke za postupanje
 • Značaj propisivanja povreda radne obaveze
 • Propisivanje disciplinskog postupka – negativni uticaj prenormiranja
 • Način provođenja disciplinskog postupka
 • Pravo na izjašnjenje radnika (sadržaj, forma, rok)
 • Video-nadzor i alkotest kao dokaz u sudskom postupku
 • Postupanje kod kontinuirane povrede radne obaveze
 • Konsultacije sa sindikatom / vijećem zaposlenika
 • Neophodna i korisna dokumentacija
 • Posljedice nezakonitog postupanja

Sporovi nakon prestanka radnog odnosa po osnovu odlaska u penziju

 • Aktualna sudska praksa i preporuke za postupanje
 • Uslovi koji moraju biti ispunjeni za penzionisanje
 • Razlika između staža osiguranja i penzijskog staža
 • Postupanje poslodavca ako radniku nisu uplaćeni doprinosi za PIO
 • Prestanak radnog odnosa korisniku prijevremene penzije
 • Obaveza isplate otpremnine prilikom penzionisanja
 • Posljedice nezakonitog postupanja

Sporovi nakon prestanka radnog odnosa istekom ugovora o radu

 • Aktualna sudska praksa i preporuke za postupanje
 • (Ne)obaveznost dostavljanje pisanog obavještenja
 • Istek ugovora o radu za vrijeme bolovanja i porodiljskog odsustva
 • Godišnji odmor i istek ugovora o radu na određeno vrijeme
 • Ostvarivanje prava na novčanu naknadu od zavoda za zapošljavanje
 • Posljedice nezakonitog postupanja

Odgovori na sva pitanja učesnika:

 • odmah u toku seminara
 • kao i u sklopu seminarskog materijala

 

Način rada i tok seminara zasnovan je na:

 • Prikazu najčešćih grešaka i savjetima kako ih izbjeći
 • Case studies baziranim na stvarnim slučajevima iz sudske i inspekcijske prakse
 • Brzim i pouzdanim odgovorima na sva Vaša pitanja – odmah u toku trajanja seminara

 

Trajanje online seminara: od 10:00 do 15:30

Naknada za seminar:

 • 100 KM za naručioce koji posjeduju certifikat Stručnjak za radno pravo
 • 100 KM za naručioce sa MOJOM KARTICOM
 • 120 KM za ostale naručioce

 

Naknada uključuje:

 • učešće na online seminaru ili seminaru na zahtjev
 • odgovore na sva pitanja u toku samog seminara
 • prateće edukacijske materijale
 • certifikat

 

Za sve informacije o seminaru i prijave molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

www.revicon.info

akta.ba

 

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative(BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“

Posljednji postovi