Interaktivni sajam za ekonomsko osnaživanje žena

Fondacija Udružene žene zajedno sa Preduzetničkim centrom a uz podršku Grada Banja Luka organizuje “Interaktivni sajam za ekonomsko osnaživanje žena” i panel diskusiju sa temom    “Radna prava žena”, u okviru osmomartovskog programa pod nazivom “Za život žena”.

Sajam će se održati 16.03.2022. u Domu Omladine u Banja Luci, u trajanju od 11:00 do 18:00 časova. U toku sajma će se održati i panel diskusija u 13:00 časova a na temu “Prava žena u oblasti rada i zapošljavanja”. Panelisti koji će govoriti su Goran Stanković ispred Saveza Sindikata Republike Srpske, Nada Budiša ispred Područne privredne komore Banja Luka, i Dragana Miljković ispred Fondacije Udružene žene.

Fondacija “Udružene žene” već šest godina realizuje kampanju “Zaposlenjem prekidamo začarani krug nasilja“, u toku koje pozivamo sve zainteresovane poslodavce da omoguće zapošljavanje najmanje jedne žene koja je preživjela nasilje u porodici u toku tekuće godine. Kampanja ima za cilj uključenje predstavnika javnog sektora, kao i privrednih i privatnih poslodavaca u zapošljavanje žena koje koriste posebnu mjeru podrške u Sigurnoj kući, skloništu za žene i djecu žrtve nasilja u porodici.