Jačanje društvene kohezije u zajednicama u kojima borave ljudi u pokretu (International Grace United)

“Jačanje društvene kohezije u zajednicama u kojima borave ljudi u pokretu“ je projekat kojeg implementira Međunarodna organizacija za migracije (IOM) u Bosni i Hercegovini, a finansira Služba za instrumente vanjske politike (FPI) Evropske unije u okviru Instrumenta koji doprinosi stabilnosti i miru (IcSP).

Udruženje „Ujedinjene žene“ u saradnji sa IOM u BiH i Pedagoškim fakultetom Univerziteta u Bihaću započelo je realizaciju projekta pod nazivom “International Grace United (United through cultures)“. Cilj ovog projekta jeste upoznavanje osoba u pokretu sa kulturnom baštinom BiH kao i upoznavanje lokalnog stanovništva sa kulturnom baštinom zemalja iz koje dolaze osobe u pokretu. Korisnice su žene smještene u Privremenom prihvatnom centru „Borići“ te žene i mladi iz lokalne zajednice.

U okviru projekta planirano je  dvanaest radionica na temu “KULTURNE I TRADICIJSKE RAZLIČITOSTI  KAO TEMELJ SUŽIVOTA I TOLERANCIJE”. Prva takva je već održana. Radi se o radionici pod nazivom „Pričanje priča-stvaranje priča“ koju je vodila mr. sc. Nermina Delić, viša asistentica na Odsjeku za bosanski jezik i književnost Pedagoškog Fakulteta Univerziteta u Bihaću

Na radionici je objašnjen model smišljanja priča-trodijelna shema koju sačinjava „metafora“, „putovanje“ i „rasplet“, a cilj je bio da se korisnice ohrabre da počnu pripovijedati vlastite priče, te tako daju svoj doprinos nastavljanju i razvijanju drevne tradicije pripovijedanja. Rezultat aktivnosti su bile priče koje prenose folklor arapskog svijeta, tačnije Sirije i autorska priča korisnica sa Kube o strahovima, nadanjima i željama ovih hrabrih žena na njihovom putu prema boljoj budućnosti. Priče su ispričane tehnikom kamišibaj.

Radionica “Pričanje priča-stvaranje priča“ realizirana zahvaljujući projektu “Jačanje društvene kohezije u zajednicama u kojima borave ljudi u pokretu“ kojeg implementira Međunarodna organizacija za migracije (IOM) u Bosni i Hercegovini, a finansira Služba za instrumente vanjske politike (FPI) Evropske unije u okviru Instrumenta koji doprinosi stabilnosti i miru (IcSP) pokazala je bliskost usmenoknjiževnih tradicija različitih naroda.

 

Sadržaj o prilikama za mlade na stranici www.catbih.ba se prenosi u saradnji sa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.