JAVNI POZIV FONDACIJA INFOHOUSE TRAŽI DVA TRENER/ICE U OKVIRU PROJEKTA „UNAPRIJEĐENO NOVINARSTVO ZASNOVANO NA DOKAZIMA ZA NEZAVISNE MEDIJE“

JAVNI POZIV

Fondacija INFOHOUSE traži dva trener/ice u okviru projekta“ „Unaprijeđeno novinarstvo zasnovano na dokazima za nezavisne medije“

Prijave do 15.08.2023.

Referentni broj: GIZ 2.1./2023.

1. O PROJEKTU

Fondacija INFOHOUSE, sa portalom Interview.ba, jedna je od izabranih partnerskih organizacija u okviru regionalnog #SustainMedia programa koji provodi GIZ sa svojim partnerima DW Akademie i Internews a koji finansiraju Europska unije i njemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, sa projektom pod nazivom „Unaprijeđeno novinarstvo zasnovano na dokazima za nezavisne medije“.

U skladu s tim, jedna od projektnih aktivnosti je jačanje kapaciteta portala Interview.ba kroz razvoj novinarskih kapaciteta i formi izvještavanja.

Trajanje projekta: 01.07.2023. – 30.04.2024.godine

2. CILJEVI I OBIM ZADATAKA

2.1. Svrha angažovanja

Portal Interview.ba je medij posvećen istraživanju i objavljivanju priča koje otkrivaju probleme bh. društva, od odnosa prema manjinama, preko korupcije, do patrijarhalnog i mizoginog odnosa prema ženama i LGBT populaciji. Redakciju uglavnom čine dopisnici_ce iz manjih sredina u BiH čije radno iskustvo nije uvijek na razini koju ove priče i portal zahtijevaju. Kroz GIZ-ov program biće pružena potpora razvoju njihovih kapaciteta, provjeri znanja o činjenicama, razotkrivanje lažnih vijesti i korištenje podataka, što će u konačnici pridonijeti izgradnji medijskih kapaciteta i produkcije više priča koje su neusporedive etičke i profesionalne razine.

Istraživačke priče su slabo zastupljen format medijskog izvještavanja u BiH, najčešće jer su za redakcije najskuplji format, a i najteži za provesti ako je redakcija manjih kapaciteta. Za jednu istraživačku priču potrebni su brojni i ozbiljni kapaciteti koje redakcije u BiH uglavnom nemaju. Vrlo su rijetko zastupljene dubinske priče koje pokrivaju probleme manjina (romska populacija, LGBT…), kao i žena (korupcija u političkim strankama, mobbing, nasilje…), što je pojačalo marginalizaciju ovih skupina.

2.2. Opis poslova

Na ovom pozivu za učešće biće izabrano 2 trenera/ice koji će:

 • Prenijeti novinarima/novinarkama ključna znanja iz domena istraživačkog novinarstva
 • Obučiti novinare/novinarke tehnikama i alatima za istraživačko novinarstvo
 • Informisati novinare/novinarke o data novinarstvu
 • Obučiti novinare/novinarke na koji način tražiti kredibilne činjenice i kako ih provjeravati
 • Obučiti novinare/novinarke u savladavanju specifičnosti izvještavanja o temama koje se odnose na kršenje prava žena i manjina u BiH
 • Mentorirati i kontinuirano pružati pomoć pri kreiranju završnih istraživačkih tekstova

2.3. Kvalifikacije i vještine

 • Višegodišnje iskustvo u kreiranju sadržaja istraživačkog novinarstva
 • Veoma dobro poznavanje tema istraživačkog novinarstva
 • Veoma dobro poznavanje tema o kršenju prava žena i manjina u BiH
 • Poželjno iskustvo u vođenju treninga/radionica
 • Poželjno iskustvo u radu s novinarima/novinarkama
 • Organizacijske i komunikacijske sposobnosti

2.4. Period angažmana

Angažovani/a treneri/ce će na planiranju i organizaciji aktivnosti raditi maksimalno 6 dana u periodu od 15. avgusta 2023. do 30. aprila 2024 što neće uticati na njihov redovan profesionalni angažman.

Uz prijavu dostaviti finansijsku ponudu za angažman za 6 ekspertskih dana.

3. PRIJAVA

3.1. Prijava treba da sadrži:

 • CV s detaljnim informacijama o relevantnom prethodnom iskustvu
 • Finansijsku ponudu

3.2. Ocjena prijedloga

 • Fondacija INFOHOUSE će odabrati trenere/trenerice na osnovu relevantnih iskustava i referenci, a u skladu s kriterijima postavljenim u dijelu 2.3. Kvalifikacije i vještine, te kompletiranom dokumentacijom iz 3.1. ovog dokumenta. Fondacija će obavijestiti samo izabrani_e kandidati_kinje putem e maila najkasnije 15 radnih dana po zatvaranju poziva.

3.3. Postupak prijave

Sva pitanja mogu biti postavljena putem e maila interveiw@interview.ba do dana 15.08.2023.

Zainteresirani_e kandidati/kinje treba da pošalju prijavu na email-adresu: interview@interview.ba ili na adresu: Ulica Valtera Perića, br. 16, 71.000 Sarajevo, BiH, uz obaveznu naznaku referentnog broja: GIZ 2.1./2023. do kraja dana 15.08.2023.

Preuzeto sa: infohouse.ba

 

 

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“