Javni poziv: Obuka mladih ambasadora zaštićenih prirodnih područja u Kantonu Sarajevo

Organizacija Centar za energiju, okolinu i resurse – CENER 21 objavljuje poziv za prijave osoba između 18 – 30 godina da učestvuju u 3-dnevnoj obuci i takmičenju za najbolji video i sadržaj za društvene mreže, koji se organizuju u sklopu projekta „Poznajemo i štitimo prirodne vrijednosti Kantona Sarajevo“

Aktivnosti

  1. Obuka u oblasti „smart“ video-produkcije (3 dana obuke),
  2. Izrada video klipova koristeći pametne telefone,
  3. Promocija prirodnih vrijednosti na društvenim mrežama (kreiranje fotografija, video klipova, zanimljivih tekstova i sl.).

Video

Aktivnost izrade videa podrazumijeva izradu scenarija, snimanje, montažu i produkciju kratkog video klipa u trajanju od 2,5 do 3 minute, kojim će se predstaviti ključne karakteristike svih pet zaštićenih područja Kantona Sarajevo (Spomenik prirode Vrelo Bosne, Zaštićeni pejzaž Bentbaša, Zaštićeni pejzaž Trebević, Spomenik prirode Skakavac i Zaštićeni pejzaž Bijambare).

Sadržaj za društvene mreže bit će objavljen na društvenim mrežama Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo (KJUZPP KS) i CENER 21 . Video klipovi će također biti prikazani na televizijskim kanalima.

Fotografije i tekstovi

Polaznici će dobiti zadatak da izrade kratki sadržaj za društvene mreže koje će se objavljivati na društvenim mrežama KJUZPP KS i CENER 21. Aktivnost će se odvijati od jula do oktobra 2022. godine.

Nagrade

Najbolji video i najbolji sadržaj za društvene mreže će biti nagrađeni!

Najbolji video: profesionalni fotoaparat

Najbolji sadržaj na društvenim mrežama: bežične slušalice

Da li je ovaj poziv za vas?

Ako ste kreativni, inovativni, entuzijastični za rad u oblasti promocije, video produkcije, društvenih mreža i zaštite okoliša,  i ako pratite trendove, onda je ovo idealna prilika da razvijete vještine potrebne za djelatnost modernog digitalnog kreatora.

Šta je potrebno za prijavu?

  1. Motivaciono pismo
  2. Primjeri radova– video/fotografije/članak ili 3 objave za društvene mreže

Svoje prijave pošaljite na email lamija.huseinovic@cener21.ba

Informacije o projektu

Prirodna područja Kantona Sarajevo se odlikuju izuzetnom biološkom, geološkom, hidrološkom i kulturno-historijskom raznolikošću važnom za konzervaciju i zaštitu biodiverziteta u BiH. Nažalost, nivo svijesti građana o pet zaštićenih područja u KS je zabrinjavajuće niska.  S ciljem da se razvija prevencija budućih nepropisnih aktivnosti u zaštićenim područjima poput nedozvoljenog odlaganja otpada i nedomaćinskog odnosa prema postojećoj infrastrukturi, projekat podrazumijeva provođenje niza aktivnosti kojim će se doprinijeti jačanju svijesti građana o značaju zaštite prirode u KS, koristeći kreativne i inovativne metode uz direktno uključivanje mladih ljudi koji će dobiti ulogu mladih ambasadora zaštićenih područja u KS.

Projekat su-finansira Minstarstvo komunalne privrede, infrstrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo u okviru Javnog poziva za finansiranje/sufinansiranje projekata neprofitnih organizacija i udruženja iz oblasti zaštite okoliša. Glavni cilj projekta je doprinijeti jačanju svijesti građana/-ki Kantona Sarajevo (KS) o značaju zaštite prirode, a realizacija projekta traje od marta do oktobra 2022. godine.

Kroz primjenu kreativnih alata, mladi ambasadori će kreirati sadržaj za javnost u kontekstu promocije promjene paradigme i jačanja svijesti građana o važnosti i bogatstvima prirode Kantona Sarajevo.

Broj učesnika: 10 (komisija u CENER 21 će odabrati 10 učesnika na osnovu najboljih prijava)

Oblast: Zaštita prirode, komunikacije, promocija

Lokacija: Sarajevo

cener21.ba

 

Sadržaj o prilikama za mlade na stranici www.catbih.ba se prenosi u saradnji sa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.