Javni poziv za Erazmus+ razmjenu studenata – Univerzitet u Kadizu

U okviru Erazmus+ programa – Međunarodna kreditna razmjena – raspisan je konkurs za razmjenu studenata na Univerzitetu u Kadizu, Španija.

Broj dostupnih stipendija: 5 stipendija za studente iz Bosne i Hercegovine

Trajanje razmjene: pet (5) mjeseci

Period realizacije razmjene: razmjena se mora realizovati u zimskom semestru akademske 2023/24. godine

Ko se može prijaviti: studenti sva tri ciklusa studija sa kompatibilnih fakulteta

Napomena: studenti trećeg ciklusa moraju dostaviti pozivno pismo i kratak plan istraživanja za vrijeme njihovog boravka na Univerzitetu u Kadizu (maksimalno tri stranice) – dostupan ovdje

Iznos stipendije:

  • Mjesečna stipendija u iznosu od 850,00 evra (za troškove života),
  • Putni troškovi do iznosa od 360,00 evra,
  • Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:
Za konkurs je potrebno dostaviti:
1. Kopiju pasoša
2. CV u Europass formatu
3. Prijedlog Ugovora o učenju (Prilog 1)
4. Prepis ocjena na engleskom jeziku
5. Motivaciono pismo
6. Dokaz o poznavanju engleskog jezika ili jezika institucije prijema.

Za pomoć prilikom izrade prijedloga ugovora o učenju, obratiti se nadležnom akademskom koordinatoru za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja – https://unibl.org/sr/saradnja/kancelarija-prorektora/akademski-koordinatori-za-medjunarodnu-razmjenu-studenata-i-osoblja

PRIJAVA:
Sva tražena dokumentacija se dostavlja putem aplikacije eStudent, a uputstvo za prijavu je dostupno na sljedećoj adresi – Uputstvo za prijavu razmjene studenata.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti na adresu elektronske pošte erasmus@unibl.org

Rok za dostavljanje dokumentacije je do 11. maja 2023. godine do 09.00 časova.

POSTUPAK ODABIRA:
1.    Odabir kandidata se vrši u skladu sa Pravilima o radu Komisije i kriterijumima za sprovođenje postupka izbora kandidata za razmjenu odlazećih studenata i osoblja u okviru programa Erazmus+ KA107.
2.    Odobrene prijave će biti poslate partnerskom EU univerzitetu kao nominacije.
3.    EU univerzitet odlučuje o konačnom izboru kandidata.

LINKOVI:
•    o Univerzitetu:
http://www.uca.es/

https://internacional.uca.es/23-24-erasmus-ka171-sms-in/

•    Katalog predmeta na engleskom jeziku

http://asignaturas.uca.es/asig/

•    Uputstvo za pronalaženje predmeta dostupnih na engleskom jeziku

https://internacional.uca.es/wp-content/uploads/2021/03/EN_Instructions-UCAs-courses.pdf
•    Kontakt podaci fakulteta Univerziteta u Kadizu:
https://internacional.uca.es/wp-content/uploads/2022/03/International-mobility-coordinators.docx
•    informacije o vizi, smještaju i osiguranju:
https://internacional.uca.es/welcome-center/students/?lang=en

Preuzeto sa: Univerzitet u Banjoj

“Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative(BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“