Javni poziv za Osnovnu obuku službenika za mlade u BiH

14.03.0-N2.1-319

Institut za razvoj mladih KULT raspisuje Javni poziv za Osnovnu obuku službenika za mlade, koji će biti otvoren do 10. aprila 2022.

Kompletan tekst javnog poziva za FBiH moguće je preuzeti OVDJE, a za RS OVDJE.

Prijavni obrazac za oba poziva možete preuzeti OVDJE.

Napomena: Službenik iz Brčko distrikta BiH može koristiti oba entitetska poziva, te će Zakon o mladima Brčko distrikta BiH jednako zastupljen za vrijeme obuke kao i entitetski zakoni koji se bave pitanjima mladih.

KRITERIJI ZA PRIJAVU

Na javni poziv mogu se prijaviti:

  • državni službenici koji rade s mladima na općinskom/opštinskom, gradskom i kantonalnom nivou,
  • druge zainteresirane osobe starije od 18 godina s najmanje srednjom stručnom spremom.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju

  • popunjen prijavni obrazac (dostupan na OVOM linku),
  • ovjerenu kopiju diplome o završenom stepenu obrazovanja,
  • izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija),
  • prijava mjesta prebivališta (original ili ovjerena kopija),
  • pisano odobrenje za pohađanje obuke rukovodioca organa uprave (opcija1: ovjeren prijavni obrazac od strane nadležne osobe, opcija 2: poseban dokument s odobrenjem).

PRIJAVA

Sva potrebna dokumentacija treba pristići najkasnije do 10. aprila 2022. godine poštom ili lično na adresu:

OBUKA SLUŽBENIKA ZA MLADE

Institut za razvoj mladih KULT

4. viteške brigade 34-36

71210 Ilidža

Napomena: Da bi prijava bila potpuna, molimo kandidate da se također prijave i preko online prijavnog obrasca najkasnije do 10.aprila 2022. godine do 23:59 sati. Na linku ne treba dostaviti propratnu dokumentaciju.

Link za online prijavu je: https://s.mladi.org/prijavniobrazac_osm2022

Aplikacije koje ne pristignu do naznačenog roka neće se razmatrati. Institut za razvoj mladih KULT će sve prijavljene kandidate obavijestiti o ishodu, najkasnije do 29. aprila 2022. godine.

Sa svim odabranim polaznicima bit će potpisan ugovor o učešću u obuci.

NAPOMENA: Kandidati koji su ranije pohađali Osnovnu obuku službenika za mlade Instituta za razvoj mladih KULT, a nisu je do kraja završili, imaju mogućnost pohađati samo propuštene teme i module, te polaganje ispita u skladu s Pravilnikom. Ovi kandidati trebaju se uredno prijaviti na javni poziv, s tim da u prijavnom obrascu u dijelu ‘Iskustvo u radu s mladima’ trebaju navesti koje su module pohađali i kada.

DODATNE INFORMACIJE

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama ili pojašnjenima, kandidati se mogu obratiti do 5. aprila 2022. godine na broj telefona 033 778 765 ili na e-mail katarina.vuckovic@kultbih.org (s nazivom emaila: Javni poziv 14.03.0-N2.1-319).

Sve dodatne informacije o obuci i javnom pozivu se mogu naći na web-stranici Instituta: www.mladi.org

Posljednji postovi