Javni poziv za podršku građanskim projektima i inicijativama

Od osnivanja Fondacije 2003. godine pa do novembra 2020. godine ovaj Fond djelovao je pod nazivom ˝Fond Volim Tuzlu˝ i bio je usmjeren na podršku lokalnim inicijativama za poboljšanje uslova življenja u Tuzli.

U skladu sa strateškim opredjeljenjem Fondacije tuzlanske zajednice da proširi svoje područje djelovanja na cijeli Tuzlanski kanton od novembra 2020. godine ovaj fond djeluje pod novim imenom ˝Fond Volim svoj grad˝ i usmjeren je na podršku lokalnim inicijativama sa područja svih općina i gradova Tuzlanskog kantona.

Fond djeluje u okviru Programa razvoja zajednice s ciljem podrške građanskom aktivizmu i inicijativama koje će doprinijeti poboljšanju uslova življenja u našim lokalnim zajednicama. Sredstva u fondu obezbjeđujemo kroz udruživanje donacija stranih i lokalnih donatora, društveno odgovornih preduzeća i filantropski orijentiranih pojedinaca i porodica.

Fondacija tuzlanske zajednice (u daljem tekstu: Fondacija) poziva građane, udruženja i institucije sa područja Tuzlanskog kantona da pokažu koliko vole mjesto u kojem žive i predlože projekte za dobrobit svih, koji će omogućiti rješavanja ključnih problema u zajednici i napraviti pozitivne promjene u okruženju.

U partnerstvu sa USAID-om, u okviru programa „Snaga lokalnog“ Fondacija objavljuje Javni poziv za dodjelu finansijske podrške projektima sa područja Tuzlanskog kantona.

Podrška se realizuje kroz projekat “Naša zajednica je naša odgovornost” koji ima za cilj da osnaži lokalne organizacije i lokalne inicijative koje zbližavaju građane i podstiču ih na samoorganizovanje, participaciju i inkluzivnost u riješavanju konkretnih problema u svojim lokalnim zajednicama, naseljima, gradovima/općinama i cijeloj državi.

Ukupna finansijska vrijednost izdvojena za podršku projektima u ovom pozivu iznosi 44.000,00 KM.

CILJEVI POZIVA

 • Povećati učešće građana u razvoju zajednice na području svih gradova/općina Tuzlanskog kantona;
 • Unaprijediti uslove življenja u lokalnim zajednicama u TK;
 • Ojačati civilni sektor i kapacitete lidera u civilnom sektoru u TK;
 • Uspostaviti međusektorska partnerstva i promovisati važnu ulogu civilnog sektora i građanskih inicijativa u razvoju zajednice.

KO MOŽE APLICIRATI?

 • nezavisne organizacije i udruženja sa područja Tuzlanskog kantona;
 • nezavisne javne institucije sa područja Tuzlanskog kantona (biblioteke, obdaništa, škole, formalno registrovane mjesne zajednice, itd);
 • neformalne grupe građana od najmanje 3 punoljetna člana sa područja Tuzlanskog kantona.

ROK ZA PRIJAVU

Poziv  za prijem aplikacija otvoren je od 28. februara do 30. mart 2022. godine.

ŠTA PODRŽAVAMO?

 • Inovativne projekte iz različitih oblasti života koji odgovaraju na potrebe lokalne zajednice i kojim se direktno unapređuju uslovi življenja u Tuzlanskom kantonu.
 • Projekte koji promovišu građanski aktivizam i volonterizam i zasnovani su na volonterskom angažmanu aplikanata i promociji međusektoralne saradnje;
 • Prednost će se dati projektima koji  uključuju veći broj građana iz lokalne zajednice u realizaciju projekta;
 • Projekte koji su usmjereni na rješavanje konkretnog i prioritetnog problema u lokalnoj zajednici ili zadovoljenje određene potrebe u zajednici;
 • Projekte koji pokažu vidljivu saradnju i podršku lokalnih partnera u zajednici (posebno lokalnih vlasti, ali i poslovnih subjekata, udruženja, pojedinaca, javnih institucija itd.). Poželjno je da aplikanti dostave potvrdu da će općina/grad i/ili drugi akteri sudjelovati u realizaciju projekta.
 • Podržavamo projekte koji traju od 1 mjesec do maksimalno 6 mjeseci
 • Vrijednost podrške po jednom projektu može biti u rasponu od 1.500,00 KM do 4.000,00 KM (bez PDV-a);
 • Podržavamo projekte u kojima učešće aplikanata iznosi najmanje 50% od potraživanog iznosa.
 • Aplikanti mogu aplicirati samo sa jednim projektom na ovaj poziv;

(više u Kriterijima Fonda „VOLIM SVOJ GRAD“ OVDJE)

ŠTA NE PODRŽAVAMO?

Projekat se neće  podržati ako se radi o sljedećim slučajevima:

 • isključiva investicija u infrastrukturu i/ili renoviranje (putevi, zgrade ili drugi objekti, mostovi, postrojenja za pročišćavanje vode i vertikalne strukture kao što su saobraćajni znakovi, ulična rasvjeta i sl., iskopavanje, korištenja bagera i sličnih mašina);
 • poboljšanje ili promjenu postojeće nekretnine kako bi se omogućila njena dalja ili učinkovitija upotreba unutar predviđene svrhe ili uređenje za promjenu namjene, , ali možemo podržati nestrukturne kozmetičke radove koji uključuju bojanje, krečenje, podove, zidne obloge, postavljanje polica.
 • poboljšanja ili nadogradnju mehaničkih, električnih ili drugih građevinskih sistema ali možemo podržati zamjenu već postojeće rasvjete bez zamjene vertikalnih konstrukcija.

(više u Kriterijima Fonda „VOLIM SVOJ GRAD“ OVDJE )

NAPOMENA: Sredstva iz ovog Javnog poziva ne uključuju troškove poreza na dodanu vrijednost, PDV. Sva pravna lica (javne ustanove, biblioteke, obdaništa, mjesne zajednice, registrovane organizacije itd)  koja dobiju ova sredstva mogu ostvariti pravo na povrat PDV-a preko Uprave za indirektno oporezivanje. Shodno prethodno navedenom, aplikanti su obavezni prilikom popunjavanja budžeta projekta da unose isključivo cijene i vrijednosti robe bez PDV-a.

KAKVE PROJEKTE PODRŽAVAMO?

Shodno rezultatima istraživanja Vitalni znaci 2019., prednost dajemo projektima koji su usklađeni sa prioritetnim potrebama lokalnih zajednica u Tuzlanskom kantonu, te izazovima na globalnom nivou definisanim UN Globalnim ciljevima održivog razvoja.  U okviru ovog poziva, želimo podržati projekte koji potiču inovativna međusektoralna partnerstva i koji će unaprijediti slijedeće oblasti življenja:

 • OČUVANJE PRIRODE, BRIGA O OKOLIŠU I KLIMI;
 • KVALITETNO OBRAZOVANJE I CJELOŽIVOTNO UČENJE;
 • SMANJENJE NEJEDNAKOSTI I LJUDSKA PRAVA.

U dokumentu Kriteriji Fonda „VOLIM SVOJ GRAD“ možete pogledati detaljne informacije o pozivu i oblastima koje možemo podržati.

KAKO APLICIRATI?

Aplicirati možete isključivo putem platforme za online apliciranje koja se nalazi na web stranici Fondacije tuzlanske zajednice.

Nakon što online aplikacija bude prihvaćena aplikant će dobiti potvrdu o prijemu na mail. Nakon uvida u projektnu aplikaciju od strane grant tima, aplikant će putem e-maila dobiti potvrdu prijema (pdf dokument ispunjene aplikacije), koji ste dužni u roku od 7 dana dostaviti, potpisan i ovjeren u dva štampana primjerka, na adresu Fondacije: Pozorišna 13, 75000-Tuzla (lično ili poštom).

Ukoliko vam je potrebna podrška prilikom razrade ideje i/ili ispunjavanju online aplikacije možete se obratiti direktno u kancelariju Fondacije tuzlanske zajednice ili na broj telefona 035 362-830/831  ili putem mail-a: inicijative@fondacijatz.org sa naznakom „Fond Volim svoj grad˝ – Javni poziv: 1 – FVSG – 1/2022.

Od formalno registrovanih organizacija  se traži da pored ispunjene aplikacione forme (putem online modula), dostave i sljedeću dodatnu dokumentaciju i to:

 • rješenje o registraciji  – samo za aplikante koji prvi puta apliciraju Fondaciji (kopija),
 • statut Udruženja – samo za aplikante koji prvi puta apliciraju Fondaciji (kopija),
 • finansijski izvještaj za prethodnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha-kopija),
 • dokaz o otvorenom žiro računu u banci (kopija), i
 • izjavu o partnerstvu, ako se radi o partnerskim projektima.

Finansijska podrška neće biti dodijeljena projektima koji su nepotpuni, kao ni onima koji pristignu nakon navedenog roka ili ne budu dostavljeni na prethodno navedeni način, kao i onima koji dostave prijave na neodgovarajućim obrascima.

USLOVI ZA DODJELU FINANSIJSKE PODRŠKE

Aplikanti su dužni omogućiti grant timu Fondacije da, prije dodjele granta, izvrši procjenu rada i poslovanja organizacije u prethodnom periodu. Ovakva  procjena podrazumijeva analizu organizacijskih, finansijskih, administrativnih i ljudskih resursa podnosioca projektnog prijedloga. Samo organizacije koje zadovolje proces ove procjene mogu dobiti novčanu podršku.

Neformalne grupe koje dobiju podršku za svoj projekat, će realizovati aktivnosti tako što će sva plaćanja  za troškove nastale u toku trajanja projekta plaćati direktno Fondacija, a dužnost neformalne grupe je da pripremi predračune i dostavi ih Fondaciji.

Po finalnom odabiru projekata i objavljivanju rezultata na web stranici Fondacije, bit će otvoren rok za žalbe u trajanju od 7 radnih dana. Pravo na žalbu  imaju svi aplikanti  koji nisu zadovoljni svojom pozicijom na rang listi odobrenih grantova.  Žalba će biti riješena u kratkom roku od strane menadžmenta Fondacije.

Preporuka svim aplikantima je da pročitaju detaljne informacije i upute za popunjavanje online aplikacije i kriterije koji se nalaze na web stranici Fondacije (www.fondacijatz.org).

Sadržaj o prilikama za mlade na stranici www.catbih.ba se prenosi u saradnji sa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.

Posljednji postovi