Javni poziv za podršku projektima omladinskih organizacija i neformalnih grupa mladih

Fondacija tuzlanske zajednice (u daljnjem tekstu: Fondacija) poziva omladinske organizacije i neformalne grupe mladih da predlože projekte koji će omogućiti mladima da se aktivno uključe u aktivnosti i kreiranje sadržaja za dobrobit zajednice i unapređenje položaja mladih u Tuzlanskom kantonu.

Uz podršku Njemačkog saveznog ministarstva za vanjski razvoj (BMZ), Fondacija objavljuje Javni poziv za dodjelu finansijske podrške projektima omladinskih organizacija i neformalnih grupa mladih sa područja općina Lukavac i Kalesija, gradova Tuzla, Živinice i Srebrenik.

Podrška se realizuje kroz projekat „Demokratsko i ekonomsko osnaživanje nerazvijenih zajednica u TK“  koji ima za cilj da osnaži lokalne organizacije i lokalne inicijative koje zbližavaju građane i podstiču ih na smoorganizovanje, participaciju i inkluzivnost u riješavanju konkretnih problema u svojim lokalnim zajednicama, naseljima, gradovima i cijeloj državi.

CILJEVI FONDA

 • Osnaživanje kapaciteta mladih u svim sferama njihovog djelovanja.
 • Osnaživanje mladih na samostalno donošenje odluka i djelovanje u lokalnoj zajednici.
 • Osnažiti omladinski sektor kroz jačanje programskih i organizacionih kapaciteta omladinskih organizacija.

KO MOŽE APLICIRATI?

 • Registrovana udruženja mladih sa područja općina Lukavac i Kalesija, gradova Tuzla, Živinice i Srebrenik (Član 4, Zakon o mladima FBIH, stav 2);
 • Neformalne grupe mladih od najmanje 3 člana sa područja područja općina Lukavac i Kalesija, gradova Tuzla, Živinice i Srebrenik (Član 4, Stav 1).

ROK ZA PRIJAVU

Poziv za prijem aplikacija otvoren je od 19. avgusta do 26. septembra 2021. godine.

ŠTA PODRŽAVAMO?

 • Inovativne projekte iz različitih područja društvenog života koji odgovaraju na potrebe lokalne zajednice i kojim se direktno utiče na poboljšanje položaja mladih.
 • Projekte koji promovišu građanski aktivizam i volonterizam i zasnovani su na volonterskom angažmanu aplikanata.
 • Projekte koji su usmjereni na konkretno rješavanje određenog problema ili zadovoljenje određene potrebe u zajednici.
 • Projekte koji imaju za cilj ublažavanje posljedica pandemije sa posebnim akcentom na očuvanje i jačanje mentalnog zdravlja kod mladih osoba.
 • Podržavamo projekte koji traju od 1 mjesec do 1 godinu.
 • Vrijednost podrške po jednom projektu može biti u rasponu od 500,00 KM do 2.000,00 KM.

KAKVE PROJEKTE PODRŽAVAMO?

Shodno rezultatima istraživanja Vitalni znaci 2019., prednost dajemo projektima koji su usklađeni sa prioritetnim potrebama lokalnih zajednica u Tuzlanskom kantonu, te izazovima na globalnom nivou definisanim UN Globalnim ciljevima održivog razvoja.  U okviru ovog poziva, želimo podržati projekte koji potiču inovativna međusektoralna partnerstva i koji će unaprijediti slijedeće oblasti življenja:

 • OČUVANJE PRIRODE, BRIGA O OKOLIŠU I KLIMI;
 • KVALITETNO OBRAZOVANJE I CJELOŽIVOTNO UČENJE;
 • OČUVANJE ZDRAVLJA;
 • SMANJENJE NEJEDNAKOSTI I LJUDSKA PRAVA;
 • RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I PODUZETNIČKOG DUHA.

Više o oblastima podrške u kriterijima poziva.

KAKO APLICIRATI?

Aplicirati možete isključivo putem platforme za online apliciranje koja se nalazi na web stranici Fondacije tuzlanske zajednice. Ukoliko prvi puta aplicirate preporučujemo da prvo pogledate upute za popunjavanje online aplikacije.

Nakon što online aplikacija bude prihvaćena aplikant će dobiti potvrdu o prijemu na mail. Nakon uvida u projektnu aplikaciju od strane grant tima, aplikant će putem e-maila dobiti potvrdu prijema (pdf dokument ispunjene aplikacije), koji ste dužni u roku od 7 dana dostaviti, potpisan i ovjeren u dva štampana primjerka, na adresu Fondacije: Pozorišna 13, 75000-Tuzla (lično ili poštom).

Ukoliko vam je potrebna podrška pri ispunjavanju online aplikacije možete se obratiti direktno u kancelariju Fondacije tuzlanske zajednice, na broj telefona 035 362-830/831 ili u putem mail-a: inicijative@fondacijatz.org sa naznakom „Fond za mlade – JAVNI POZIV  8 – FM – 2/2021

Od formalno registrovanih organizacija  se traži da pored ispunjene aplikacione forme (putem online modula), dostave i sljedeću dodatnu dokumentaciju i to:

 • rješenje o registraciji (kopija),
 • statut Udruženja (kopija),
 • finansijski izvještaj za prethodnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha-kopija),
 • dokaz o otvorenom žiro računu u banci (kopija), i
 • izjavu o partnerstvu, ako se radi o partnerskim projektima.

Finansijska podrška projektima mladih neće biti dodijeljena projektima koji su nepotpuni, kao ni onima koji pristignu nakon navedenog roka ili ne budu dostavljeni na prethodno navedeni način, kao i onima koji dostave prijave na neodgovarajućim obrascima.

USLOVI ZA DODJELU FINANSIJSKE PODRŠKE

Aplikanti su dužni omogućiti grant timu Fondacije da, prije dodjele granta, izvrši procjenu rada i poslovanja organizacije u prethodnom periodu. Ovakva  procjena podrazumijeva analizu organizacijskih, finansijskih, administrativnih i ljudskih resursa podnosioca projektnog prijedloga. Samo organizacije koje zadovolje proces ove procjene mogu dobiti novčanu podršku.

Neformalne grupe koje dobiju podršku za svoj projekat, će realizovati aktivnosti tako što će sva plaćanja  za troškove nastale u toku trajanja projekta plaćati direktno Fondacija, a dužnost neformalne grupe je da pripremi predračune i dostavi ih Fondaciji.

Po finalnom odabiru projekata i objavljivanju rezultata na web stranici Fondacije, bit će otvoren rok za žalbe u trajanju od 7 radnih dana. Pravo na žalbu  imaju svi aplikanti  koji nisu zadovoljni svojom pozicijom na rang listi odobrenih grantova.  Žalba će biti riješena u kratkom roku od strane menadžmenta Fondacije.

Preporuka svim aplikantima je da pročitaju detaljne informacije i upute za popunjavanje online aplikacije i kriterije koji se nalaze na web stranici Fondacije (www.fondacijatz.org).

(fondacijatz.org)