Javni poziv za prijavu malih lokalnih projekata za 2021. godinu

Mali lokalni projekti su sastavni dio razvojne saradnje Republike Češke u Bosni i Hercegovini i implementiraju se programom grantova kojim upravlja Ambasada Republike Češke u Sarajevu.

Uslovi za podnošenje zahtjeva za male projekte za 2021. godinu su sljedeći:

  • Podnositelj zahtjeva mora biti registrovana pravna osoba u Bosni i Hercegovini, čija osnovna djelatnost nije dobit (npr. nevladine organizacije, udruženje građana, akademske ustanove koje rade na lokalnim projektima; organizacije i agencije, koje svoje aktivnosti usmjeravaju na lokalni razvoj (npr. LAG). Podnositelji zahtjeva ne mogu biti državni organi, političke stranke ili pokreti.
  • Podnositelj zahtjeva može predati samo jedan projektni prijedlog.
  • Projekti se trebaju usmjeriti u sektoru Ekonomskog rasta sa naglaskom na energije iz obnovljivih izvora, sektor održivog korištenja prirodnih izvora i sektor javne uprave.
  • Kriterij za ocjenjivanje je sofisticiraniji / ambiciozni projekat koji bi uključivao element povećane zaposlenosti, socijalne uključenosti i / ili obrazovni element.
  • Visina granta: 200 000 CKZ –  500.000 CZK (cca 18 500 – 37 000 KM), iznos treba biti zaokružen. Grantovi se isplaćuju u KM. Ukupni iznos osobnih i putnih troškova, eventualno osiguranje i slično ne smije prelaziti 25% ukupnih troškova.
  • Finansijsko učešće u projektu je minimalno 30% od ukupne vrijednosti projekta (finansirane aktivnosti trebaju biti jasno navedene u formularu u bodu 6. – Projektne aktivnosti, tako da je jasno koji će dio projekta korisnik pokrivati svojim učešćem).
  • Implementacija projektnih aktivnosti je od marta do 31. oktobra 2021. godine. (Projekat mora biti završen i isplaćen do 31.10.2021. godine).
  • Zahtjev sa projektnom idejom mora biti poslan na identifikacijskom formularu do 02.10.2020. godine. Svi zahtjevi poslani nakon ovog termina će biti strogo odbijeni. Zahtjev moraju biti dostavljen u papirnoj i elektronskoj formi i mora imati: Identifikacijiski formular ispunjen na engleskom ili češkom jeziku, popunjen na kompjuteru, ovjeren i potpisan od strane ovlaštene osobe. Ukoliko nije javna institucija, mora se uz identifikacijski formular dostaviti kopija potvrde o pravnoj registraciji podositelja zahtjeva (pravne osobe) i dokument koji potvrđuju da je osoba, koja je potpisala formular ovlaštena zastupati, predstavljati i potpisati ugovore u ime podnositelja zahtjeva (pravne osobe).

Papírna verzija mora biti DOSTAVLJENA na adresu:
Razvojna saradnja
Ambasada Republike Češke
Franjevačka 13
71 000 Sarajevo
I u elektronskoj verziji na: development_sarajevo@embassy.mzv.cz.
Za dodatna pitanja obratite se Odjeljenju za razvojnu saradnju Ambasade Republike Češke u Bosni i Hercegovini (tel. 033 587 052) ili posaljite e-mail na development_sarajevo@embassy.mzv.cz.
Dodatne informacije i aplikacioni formular možete pogledati i preuzeti OVDJE.
(rais.rs.ba)