Javni poziv za učešće na Akademiji omladinske politike

 • Interesuje te politika, ali smatraš da ona ne treba biti prisutna samo u političkim strankama?
 • U potrazi si za inovativnim rješenjima za probleme mladih?
 • Vjeruješ da se veći uticaj može ostvariti kroz zagovaranje sistemskih promjena u društvu?
 • Dok učiš o omladinskim politikama želiš razvijati životne vještine poput komunikacije i kreativnog razmišljanja?

Vijeće mladih FBiH, kao krovno tijelo za mlade na području FBiH, se već dugi niz godina zalaže za kreiranje društva po mjeri mladih. Vjerujemo da jedino kroz sistemska rješenja omogućavamo dugoročno kvalitetan položaj mladih, ali i osiguravamo da se glas mladih čuje u vezi svih pitanja koja ih se tiču. Kroz Akademiju omladinske politike želimo da izgradimo mlade pojedince sposobne da traže kreativna rješenja za probleme i potrebe sa kojima se svakodnevno susreću te su sposobni da artikulišu svoje zahtjeve i zagovaraju njihovo provođenje.

Akademija omladinske politike traje četiri mjeseca i sastoji se od dva dijela. Prvi dio je edukativni program, a drugi dio predstavlja praktični dio tokom kojeg će učesnici imati priliku da u praksi primjene stečeno znanje, uz mentorsku podršku. Neke od tematskih cjelina koje program Akademije obuhvata su: omladinska politika,  politički sistem BiH, javno zagovaranje, tehnike kreativnog rješavanja problema i kritičko promišljanje.

Očekivani vremenski raspored programa:

 • Modul 1: 25 – 27. februar, Zenica
 • Online program u mjesecu martu 2022.g.
 • Modul 2: 25 – 27. mart, Mostar
 • Rad na zagovaračkim inicijativama (april – maj)

Ko se može prijaviti?

Program je namijenjen mladim osobama od 15 – 30 godina starosti koje žive na području Federacije Bosne i Hercegovine te su aktivni članovi ili volonteri omladinskih udruženja, kao i udruženja koja rade sa mladima.

Poželjno je prethodno iskustvo ili interesovanje u jednoj od četiri tematske oblasti na koje program fokusira:

 • zapošljivost mladih
 • zdravlje mladih sa posebnim osvrtom na mentalno zdravlje
 • podrška razvoju omladinskog aktivizma i volonterizma mladih u lokalnoj zajednici
 • zakonski okvir i participacija mladih u lokalnoj zajednici

Uzet će se u obzir članstvo mlade osobe ili grupe mladih unutar omladinskih udruženja koji su dio struktura vijeća mladih u Federaciji BiH.

Kako se prijaviti?

Prijaviti se možete individualno ili kao tim (najmanje dvije, a najviše četiri osobe iz jedne općine). Ukoliko se prijavljujete kao tim svaki član tima zasebno popunjava prijavu i navodi imena ostalih članova tima i naziv tima unutar aplikacije na naznačenom mjestu.

Prijava se vrši putem prijavnog obrasca koji se nalazi na ovom linku. Rok za prijavu je nedjelja, 20.02.2022. godine, do 23:59.

Troškovi učešća u programu, smještaja, hrane i prevoza su pokriveni od strane organizatora.

Akademija omladinske politike (AOP) se realizuje u sklopu projekta “Fakat je vakat za mlade na lokalu” koji se realizuje zahvaljujući podršci Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projekta, kojeg implementira Međunarodna organizacija za migracije (IOM), finansiran od strane Austrijske razvojne saradnje.

vijećemladih.ba

 

Sadržaj o prilikama za mlade na stranici www.catbih.ba se prenosi u saradnji sa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.