Kampanja za osnaživanje osoba sa invaliditetom kroz socijalno poduzetništvo

Fondacija Muharem Berbić upućuje poziv svim ljudima dobre volje da se pridruže njihovoj kampanji prikupljanja sredstava za ostvarenje cilja projekta koji ima za cilj osposobiti osobe sa invaliditetom kroz edukativne programe i učiniti ih konkurentnim na tržištu rada.

Kampanja “Pruži ruku zapošljavanju osoba sa invaliditetom” ima za svrhu nabavku mašine za pakovanje šećera za ugostiteljsku upotrebu, čime bi se stvorilo inkluzivno okruženje i podstakao razvoj socijalnog poduzetništva. Trenutno je potrebno prikupiti iznos od 12.450,00 KM, a do sada je već sakupljeno 4.000,00 KM. Svaka donacija, bez obzira na iznos, igra ključnu ulogu u ostvarenju ovog važnog cilja.

Kroz ovaj projekt, osobe sa invaliditetom će biti uključene u proizvodnju ugostiteljskog šećera, pridržavajući se ekoloških principa. Ovim se pruža dodatna vrijednost tim osobama i pruža im se prilika da ostvare svoj puni potencijal.

Podrška ovoj kampanji imaće dugoročni utjecaj. Realizacija projekta “Pruži ruku zapošljavanju osoba sa invaliditetom” premostit će jaz i pružiti nove prilike za osobe sa invaliditetom. Kroz ovaj projekt, 30 osoba sa invaliditetom će dobiti obrazovanje koje će ih osnažiti i pripremiti za rad, dok će dvije osobe biti formalno zaposlene.

Fondacija Muharem Berbić želi da ovaj projekt bude svjetionik koji osvjetljava put prema jednakosti, pružajući šansu svakom srcu da blista i ostvari svoj potencijal. Kampanja se realizuje uz podršku Fondacije tuzlanske zajednice u okviru USAID aktivnosti “Snaga lokalnog – Naša zajednica je naša odgovornost”.

Svi zainteresovani za podršku ovoj hvale vrijednoj kampanji mogu donirati putem linka:

Ova kampanja predstavlja priliku da zajedno stvorimo inkluzivno društvo u kojem svaka osoba, bez obzira na invaliditet, ima mogućnost ostvariti svoje snove i doprinijeti zajednici. Vaša podrška je od presudnog značaja u ostvarivanju ovog cilja, stoga se pridružite Fondaciji Muharem Berbić i budite promjena koju želite vidjeti u svijetu.

 

Preuzeto sa: mreza-mira.net

 

 

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“