Konferencija: Western Balkans Youth Conference 2022 – Youth Leadership in the Digital and Green World

Centar za balkanske studije koji djeluje pri Internacionalnom Univerzitetu u Sarajevu, organizuje treću po redu konferenciju za mlade istraživače, studente dodiplomskih i diplomskih studija humanističkih, društvenih i tehničkih nauka.Ovogodišnja, treća konferencija pod nazivom *Youth Leadership in the Digital and Green World *posebnu pažnju posvećuje aktuelnim temama životne sredine, klimatskih promjena, digitalizacije, omladinske edukacije, treninga, preduzetništva, političke participacije, izgradnje mira i pomirenja, demografskih izazova kao i mnogih drugih.

Učesnici konferencije imaju mogućnost da odluče da li svoje radove žele da prezentuju putem online platforme ili uživo na Internacionalnom Univerzitetu u Sarajevu.

Zainteresovani mogu pronaći više informacija kao i detaljna upustva na stranici Centra za balkanske studije:* *https://bsc.ius.edu.ba/…/call-papers-WBYC-2022-youth…

*Za dodatne informacije i pitanja putem email-a možete kontaktirati koordinatora konferencije: Mr.Hamza Preljević *hpreljevic@ius.edu.ba

Izvor: Mreža za izgradnju mira

 

Sadržaj o prilikama za mlade na stranici www.catbih.ba se prenosi u saradnji sa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.