Konkurišite za Bertha Challenge program stipendija 2021. za aktiviste i istraživačke novinare

Izazov Bertha prilika je za aktiviste i istraživačke novinare da provedu godinu dana stvarajući dijelo koje odgovara na jedan od hitnih izazova socijalne pravde. Prilika je praćena nizom stipendija koje odgovaraju plati koju dobitnik inače prima od svoje “domaćin” organizacije.

OBLAST:

Aktivizam i novinarstvo

OPIS

Treći izazov Bertha započinje u januaru 2022. godine sa fokusom na vodu, posebno podržavajući Bertha stipendiste da odgovore na sledeće pitanje: Kako odnos politike i profita doprinosi degradaciji i gubitku naše slatke vode i okeana i šta se može učiniti kako bi se obezbijedio jednak pristup i zaštita ovih ograničenih resursa za ljude i planetu?
Globalna okupljanja Bertha stipendista i odabranih gostiju će se održati na početku (januar 2022) i kraju (decembar 2022) Bertha Challenge-a.
Prihod za svakog Berthinog saradnika u toku jedne godine biće srazmjeran trenutnoj ili ekvivalentnoj plati podnosioca zahtjeva u organizaciji domaćina (ne prelazi 62.400 USD)

USLOVI

Za aktiviste:
-Najmanje pet godina iskustva u radu sa aktivistima, društvenim pokretima, lokalnim organizacijama, organizacijama i kampanjama za socijalnu pravdu.
-Snažne veze sa raznim grupama koje rade na podršci pravednom i održivom upravljanju vodama u gradu, zemlji ili regionu, uključujući društvene pokrete, društvene organizacije, nevladine organizacije, akademike, novinare, napredne vladine zvaničnike itd.
-Iskustvo u razvoju alata za organizovanje ili popularnih obrazovnih proizvoda i materijala, uključujući kurseve obuke, publikacije, brošure, filmove, podkastove, umjetnost, pozorišne produkcije itd.
-Iskustvo u korištenju istraživanja, medija i zakona u zagovaranju
-Povezivanje sa odgovarajućom organizacijom domaćinom radi pojačavanja djela nastalog tokom izazova sa Berthom.
Za istraživačke novinare:
-Otvoren za novinare srednje karijere sa najmanje pet godina iskustva i iskustvom i strašću u istraživačkom novinarstvu;
-Snažne veze sa raznolikim spektrom ljudi ili grupa koji rade na pravičnom i održivom upravljanju vodama, uključujući društvene pokrete, organizacije u zajednici, nevladine organizacije, akademike, naučnike itd
-Istraživačka sposobnost, sveobuhvatno razumevanje političkog pejzaža u vezi sa temom, razumevanje zakona i političkih struktura koje određuju smjer i moć politike i sposobnost samostalnog rada;
-Povezivanje sa odgovarajućom medijskom organizacijom domaćinom koja bi mogla objaviti / emitovati djelo nastalo tokom izazova Bertha.

NAČIN PRIJAVE 

Svi podnosioci zahteva moraju dostaviti:

  • Popunjen onlajn obrazac za prijavu.
  • Kratka biografija / CV na engleskom jeziku od najviše tri stranice.
  • Spisak 2-4 reference, uključujući ime, odnos sa aplikantom i kontakt podatke.
  • Potpisani Memorandum o razumevanju (MoU) vaše buduće organizacije domaćina – uključujući srazmjernu platu i sve dane beneficije.
  • Od kandidata za novinare se takođe traži da predaju primjere prethodno objavljenih radova.

Aktivisti se mogu prijaviti putem ovog linka
Istraživački novinari se mogu prijaviti putem ovog linka

ROK ZA PRIJAVU:

03.07.2021.godine
Detaljnije na:
https://berthafoundation.org/story/bertha-challenge-2022/#group-section-Why-Water-wz0KSPSIv1
(mladiinfo.me)