Konkurišite za stažiranje na poziciji saradnika za razvoj

Your Mission Possible organizacija traži pripravnike sa mogućnošću da postanu saradnik u organizaciji. Traže pojedince orjentisane na ishod sa snažnom voljom za učenje, poboljšanje i inoviranje samih sebe.
Prijave za stažiranje traju do 30. lipnja! | Europe direct Čakovec
OBLAST:
Više oblasti
OPIS:
Your Mission Possible organizacija zasnovana je na konceptu da dobar razvoj zahtijeva mnogo različitih vještina; onlajn zasnovanih tehničkih rešenja, prilagođeni grafički dizajn, kalendari strateškog finansiranja i ciljani događaji primjeri su složenih zadataka koji zahtijevaju različitu ekspertizu.
U zavisnosti od raspoloživog vremena i interesa, pripravnici mogu biti raspoređeni na više od jedne oblasti na koju je organizacija fokusirana.
Neka od ključnih oblasti su: komunkacije i pisanje grantova; istraživanje i pronalaženje velikih donatora.
Plata se može kretati do 1500 dolara.
Radno vrijeme je od 25 do 40 sati nedeljno.
USLOVI:
Vještine, znanje i sposobnosti:
– Odlične pismene i usmene vještine komunikacije
– Iskustvo ili poznavanje veb dizajna. Iskustvo u WordPress-u je plus
– Visok nivo znanja programa za dizajn kao Photoshop, Indesign, Publisher itd.
– Sposobnost samostalnog, zajedničkog i kreativnog rada kako bi se ispoštovali rokovi
– Moguća su povremena poslovna putovanja.
Obrazovanje i iskustvo
– Stepen obrazovanja i radno iskustvo će se biti uzeti u obzir ali će se naglasak staviti na vještine, želju i viziju za ovu poziciju
– Spremnost za pokretanje kreativnih projekata od nule i stvaranje vizuelne multimedije u viziji klijenata
– Daće se prednost kandidatu sa dokumentovanom istorijom u komunkacionim aktivnostima, koja nije ograničena na veb-sajtove, blogove, veb stranice.
NAČIN PRIJAVE:
Za prijavu poslati rezime i uzorke dizajna i pisanog materijala koji biste željeli da pregledaju na mejl: jkough@yourmpinc.com
Procjena vaših vještina i ličnosti, odgovarajućih organizaciji su važni pa vam preporučujemo da se prijavite sa materijalima koji prikazuju vaš rad ili čitak rezime koji jasno pokazuje ove rezultate.
ROK ZA PRIJAVU:
25. novembar 2020.
Detaljnije: http://www.yourmpinc.com/
(mladiinfo.me)