Prijavite se na konferenciju mladih Zapadnog Balkana

Otvoren je konkurs za prijavu na konferenciju mladih Zapadnog Balkana za sve zainteresovane studente i nedavne diplomce iz oblasti umjetnosti, humanističkih nauka, društvenih nauka i tehničkih nauka za procjenu, istraživanje i promociju vrijednosti EU ljudskog dostojanstva, slobode, demokratije, jednakosti, vladavine zakona i ljudska prava.
About Us • Student.com
OBLAST:
Više oblasti
 OPIS:
Budućnost mladih na Zapadnom Balkanu sigurno je u EU, stoga im ova konferencija omogućava da doprinesu promociji mira, slobode, pravde, socijalne inkluzije, održivog razvoja, naučnog i tehnološkog napretka, ekonomske saradnje, trgovine i poštovanja zajedničkih vrijednosti i principa EU. Prezentuju se interdisciplinarne teme kako bi procijenili perspektive i izazove Zapadnog Balkana na putu ka EU. Konferencija podstiče da se prijave mladi iz cijelog svijeta kako bi razmijenili svoje ideje i iskustva u intelektualno podsticajnom akademskom okruženju na Međunarodnom univerzitetu u Sarajevu, Bosni i Hercegovini. Osnovni cilj konferencije je pružiti studentima obrazovno iskustvo koje ih priprema za budućnost. Benificije programa su: potvrda o prisustvu organizatora (naknada za učešće se ne primjenjuje), sve troškove pokrivaju organizatori, uključujući troškove izdavanja.
 USLOVI:
Da bi se prijavili kandidati moraju biti studenti humanističkih, društvenih i tehničkih nauka ili diplomirani studenti koji rade u javnom ili privatnom sektoru, zaintersovani za razvoj svog znanja i stručnosti.
 NAČIN PRIJAVE:
Za više informacija o načinu prijave na: bsc@ius.edu.ba
 ROK ZA PRIJAVU:
22.03.2021. godine
Detaljnije na: https://bsc.ius.edu.ba/…/call-papers-western-balkans…
(mladiinfo.me)

Posljednji postovi