Konkurs za najbolji literarni rad

Svi tekstovi trebaju biti napisani u wordu, na jednom od tri službena jezika u BiH(B/H/S), šifrirani. Lične podatke dostaviti u samom email-u. Dužina teksta ograničena na tri kartice, do 5000 znakova. Textove slati na email incision.bosniaherzegovina@gmail.com sa naznakom:
Prijava za najbolji literarni rad.

Teme:
1. “Dobar hirurg operiše rukom, a ne srcem!” A.Dummas
2. Surgeons must be very careful, When they take the knife!Underneath their fine incisions, Stirs the Culprit-Life! E.Dickinson
Pozivamo sve studente medicine i mlade ljekare u BiH da svoje misli o navedenim temama prenesu na papir i pruže priliku ovom sjajnom timu da uživa u spoju medicine i književnosti.
Za sva pitanja mozete nam se obratiti u gore navedenom mailu ili putem naše instagram ili facebook stranice.
(hocu.ba)