Konkurs za popunu radnog mjesta: Ekspert/ica za komunikaciju

Centar za sigurni internet u Bosni i Hercegovini, kojim rukovodi Međunarodni forum solidarnosti – EMMAUS (MFS-EMMAUS) je u potrazi za ekspertom/icom sa relevatnim iskustvom u oblasti komunikacija, specifično digitalne komunikacije.

Centar za sigurni internet (SIC) u Bosni i Hercegovini je angažiran na sprečavanju nasilja nad djecom u digitalnom okruženju, prevenciji i podizanju svijesti o sigurnosti na internetu, edukaciji djece, mladih, roditelja, prosvjetnih radnika i drugih profesionalaca. Centar za sigurni internet se sastoji od sljedeće četiri komponente:

–       informativni centar namjenjen za prevenciju i podizanje svijesti;

–       SOS linija za podršku namjenjena za pružanje podrške, savjeta i informacija putem besplatne telefonske linije (0800 22 323);

–       SOS linija za prijavu neprimjerene online komunikacije i sadržaja kao i bilo kojeg oblika nasilja nad djecom;

–       omladinski panel omogućava mladima uključivanje u kreiranje i realizaciju aktivnosti Centra.

Zadaci i odgovornosti:

·         razvijanje, upravljanje i optimiziranje digitalnog prisustva Centra za sigurni internet, kroz web stranicu, kanale društvenih i drugih digitalnih platformi, osiguravajući da informacije o programskim područjima budu tačne i aktualne;

·         praćenje i povećanje digitalnog dosega, promocija i osiguranje vidljivosti centra;

·         planiranje i kreiranje online sadržaja, uključujući postove, web priče, kao i drugi multimedijalni sadržaj na web platformama s ciljem podizanja vidljivosti i dosega što većeg broja posjetitelja;

·         objava svih relevantnih sadržaja, u kooperaciji sa programskim osobljem, osiguravajući na taj način adekvatno informisanje šire javnosti o aktivnostima Centra za sigurni internet;

·         učešće u aktivnostima sa mladima i djecom na terenu, kao i sa ostalim akterima kroz programske aktivnosti, u cilju kreiranja studija slučaja i isticanja primjera dobre prakse kroz implementaciju, a zajedno sa programskim osobljem;

·         priprema i izrada saopštenja za javnost, sadržaja za web stranice, promotivne materijale, a sa ciljem prenošenja ključnih poruka prema javnosti;

·         priprema i izrada komunikacijskih planova u saradnji sa programskim osobljem;

·         razvijanje i implementacija zanimljivih i inovativnih kampanja za promovisanje aktivnosti Centra za sigurni internet i podizanje svijesti ciljanih grupa;

·         praćenje i izvještavanje o statistikama objava i kampanja na društvenim platformama, kao i praćenje i analiza komunikacijskih podataka;

·         redovno ažuriranje podataka o javnim nastupima programskog osoblja organizacije i prisustvu u medijima, uspostavljanje i održavanje dugoročne saradnje sa medijskim kućama, sa ciljem osiguravanja adekvanog i kvalitetnog izvještavanja o aktivnostima Centra za sigurni internet;

·         odgovorno predstavljanje i promocija Centra za sigurni internet, kao i ostalih programskih aktivnosti na domaćoj i međunarodnoj sceni;

·         razvijanje i ažuriranje kalendara svih događaja;

·         rukovođenje i upravljanje upitima putem društvenih i drugih platformi;

·         učešće u izdradi internih biltena Udruženja;

·         svi drugi poslovi po nalogu neposrednog rukovodioca i direktora Udruženja.

Opšti uslovi:

·         VSS (preferirano fakultetska diploma žurnalistike/komunikologije ili srodnih društvenih nauka);

·         razvijene komunikacijske (usmene i pismene) vještine;

·         poznavanje engleskog jezika uz odlične komunikacijske (usmene i pismene) vještine;

·         iskustvo u pisanju i uređivanju tekstova;

·         iskustvo korištenja digitalnih komunikacijskih kanala i alata uključujući društvene mreže i web platforme, kao i druge sisteme za maksimiziranje digitalnog angažmana;

·         dobro razumijevanje digitalnih tehnologija kao što su Google Analytics, društvene platforme, CMS, Microsoft 365, Adobe Creative, Google Ads i druge;

·         iskustvo, ali i strast u kreiranju raznovrsnih sadržaja i/ili digitalne komunikacije;

·         poželjno je iskustvo u radu sa djecom i mladima;

·         odlične vještine organizacije, određivanja prioriteta sa sposobnošću preuzimanja inicijativa.

Šta dobivate?

·         mogućnost zasnivanja radnog odnosa na puno ili skraćeno radno vrijeme, uz obavezni probni rad od 3 mjeseca;

·         radno okruženje izgrađeno na timskom radu, fleksibilnosti i poštovanju;

·         po potrebi moguć rad od kuće, u zavisnosti od poslovnih i timskih potreba, a u dogovoru sa poslodavcem;

·         puno slobode za ostvarivanje svojih ideja;

·         profesionalno obrazovanje za unapređenje Vaše karijere;

·         rad sa raznolikim timom i angažman u društvenim aktivnostima.

Uz prijavu na konkurs kandidati/kinje su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

·         biografiju na Engleskom ili jednom od službenih jezika u BiH (maksimalno tri stranice);

·         motivaciono pismo (maksimalno jedna stranica);

·         minimalno tri reference o prethodnom radnom iskustvu/angažmanu;

·         listu/primjere kampanja, profila na socijalnim medijima i web stranica koje su razvijene i/ili vođene od strane kandidata/kinje.

Poziv za dostavljanje ponuda je otvoren isključivo za fizička lica sa BiH državljanstvom.

Zainteresovani kandidati/kinje svoje prijave trebaju dostaviti na sarajevo@mfs-emmaus.ba najkasnije do 13. decembra 2023. godine.

Samo najbolje rangirani kandidati biti će obavješteni i/ili pozvani na razgovor po završetku konkursa.

 

Preuzeto sa: hocu.ba