Konkurs za prijem filmova na Međunarodni filmski festival „Uhvati film” 2022. godine

Regionalni filmski festival „Uhvati film” je međunarodnog karaktera i realizuje se u Novom Sadu, a zatim u Banjoj Luci, Rijeci i Kotoru sa ciljem promocije potencijala i izazova osoba sa invaliditetom (sa posebnim osvrtom na višestruko marginalizovane grupe) kroz tematski i umjetnički specifičnu selekciju filmova.

Konkurs za prijem filmova je otvoren do 15. aprila 2022. godine.

Ukoliko imate film na temu invalidnosti i osoba sa invaliditetom, a temu invaliditeta prikazuju na nestereotipni i nediskriminatorski način, prijavite se. Biraju se filmovi koji mijenjaju perspektive. Filmovi koji stručni žiri iz domena filma i invalidnosti selektuje biće prikazani na „Uhvati film” festivalu 2022. godine.

Prijavljeni filmovi moraju imati tematiku invalidnosti (za autore koji su osobe sa invaliditetom, tema je slobodna. Filmovi koji promovišu medicinski model invalidnosti, odnosno stereotipe neće ući u selekciju.); dužina trajanja filmova je najviše 30 minuta; moraju imati najmanje DVD kvalitet i titl na SR/BiH/CG/HR odnosno na engleskom jeziku (filmovi treba da budu titlovani ili na drugi način prilagođeni gluvim osobama).

Filmovi (2 kopije filma) se mogu dostaviti poštom ili putem internet platformi (Festhome, Click for festivals, FilmFreeway, Youtube, Wetransfer, Vimeo…). Uz film obavezno,  putem e-maila uhvatifilm@gmail.com , dostaviti popunjen prijavni formular (koji se nalazi na našem sajtu), biografiju autora, dvije fotografije iz filma, dijalog listu u srt formatu i trejler (ukoliko postoji).

Sve detaljne informacije u vezi sa konkursom možete pronaći na našem veb-sajtu: www.bih.uhvatifilm.org ili pišite nam na e-mail: uhvatifilm.banjaluka@gmail.com.

Konkurs je regionalni –  jedinstven za sva četiri izdanja „Uhvati film” festivala.

Odabrani filmovi biće prikazani na 20. Filmskom festivalu „Uhvati film” u Novom Sadu (u periodu 12. 10 – 16. 10. 2022. godine) i ulaze u uži izbor za prikazivanje u Banjaluci, Rijeci i Kotoru, ali i u okviru Filmskih karavana.

Jedanaesto izdanje „Uhvati film – Banja Luka festivala održaće se od 18. do 21. oktobra 2022. goidine u Banjoj Luci.

Bitni segmenti festivala su i rad na povećanju kulturne participacije osoba sa invaliditetom, afirmacija umjetničkog stvaralaštva i stručnosti u relevantnim oblastima osoba sa invaliditetom, kao i uticaj na medije radi adekvatnijeg i politički korektnijeg praćenja aktivnosti i dešavanja u kojima osobe sa invaliditetom učestvuju.

„Uhvati film – Banja Luka” festival se održava uz podršku Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i Gradske uprave Banja Luka.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Dušicu Lipovac, direktorku „Uhvati film – Banjaluka” festivala, (065/228-934; dusica.lipovac1@gmail.com) ili putem e-maila: uhvatifilm.banjaluka@gmail.com.

 

Sadržaj o prilikama za mlade na stranici www.catbih.ba se prenosi u saradnji sa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.