Kristijan Tomić: Ambasador kampanje #TvojGlasJeBitan za Lukavac

Kristijan Tomić nam dolazi iz Lukavca te je aktivan član kampanje #TvojGlasJeBitan.

Sa Kristijanom smo razgovarali o tome zašto se pridružio kampanji #TvojGlasJeBitan, šta planira da uradi u svojoj lokalnoj zajednici sada kada je postao ambasador, koja je motivacija iza toga, kao i šta bi poručio mladim ljudima u Bosni i Hercegovini.
Zašto si se pridružio kampanji #TvojGlasJeBitan?
“Kampanji #tvojglasjebitan priključio sam se pošto sam vidio da je to odlična prilika da se situacija u BiH popravi, ovo je zadnji momenat da se svijest mladih osvijesti o važnosti učestovanja  u izbornom procesu, dok nisu napustili BiH, i otišli za boljim životom u razvijenije države svijeta.”
Postao si lokalni koordinator za Lukavac, šta planiraš da uradiš u svojoj lokalnoj zajednici?
“U svojoj lokalnoj zajednici s ostalim članovima kampanje planiramo razvijanje svijesti mladih o važnosti učestovanja u izbornim procesima, kroz organiziranje uličnih aktivnosti i radionica za mlade.”
Pokazao si značajno interesovanje za kampanju, koja je motivacija iza toga?
“Vjerujem da za promjene koje želim da se dogode mogu se dogoditi samo ako mi mladi budemo dio tih promjena. Dio tih promjena ćemo postati ako izađemo na izbore i motiviramo druge da izlaze na iste možemo tek tada očekivati promjenu koji želimo. Svi mi želimo promjenu da mladi što više učestvuju u izborima. Motivacija se nalazi u želji za promjenom na bolje u BiH.”
Šta bi poručio mladima u Bosni i Hercegovini?
“Mladi Vi ste budućnost ove države, aktivirajte se, jačajmo demokratiju, tvoj glas može biti odlučujući, ne dozvolite da drugi odlučuju o vama. Kreriraj te sami svoje okruženje i ambijent lokalne zajednice. Važni ste-izbori su važni, neka se tvoj glas čuje. Izađite na izbore, a i priključite se kampanji!”
Kampanja #TvojGlasJeBitan podrazumjeva svojevrsnu reakciju na rezultate izbora iz 2018. godine sa ciljem povećanja izlaznosti na narednim izborima, uz fokus na mlade ljude. Kampanja je neideloški orjentisana i usmjerena na pozitivnu retoriku, te moderne načine komunikacija i marketinga te trenutno okuplja preko 180 mladih ljudi širom Bosne i Hercegovine.