Kurs stručnog usavršavanja za privrednike/preduzetnike iz prehrambenog sektora u BiH

ITA/ICE vas poziva na “Kurs stručnog usavršavanja za privrednike/poduzetnike iz prehrambenog sektora u BiH”.

ITA/ICE – Agencija za promociju u inostranstvu i internacionalizaciju italijanskih preduzeća i Ambasada Republike Italije već dug niz godina aktivno djeluju u Bosni i Hercegovini na promociji ekonomske i privredne saradnje između naše dvije zemlje, stavljajući poseban fokus na agroindustrijski sektor, a sa ciljem poticanja kontinuiranog rasta produktivnosti i jačanja konkurentnosti bosanskohercegovačkih firmi iz prehrambenog sektora.

“S tim u vezi, čast nam je informisati vas da smo pokrenuli “Lab Innova”, međunarodni program obuke namijenjen privatnom sektoru, koji će biti realiziran u saradnji sa Vanjskotrgovinskom/Spoljnotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine”, kazali su iz ITA/ICE.

Program obuke je namijenjen menadžerima, osobama zaposlenim u odjelima za vanjsku trgovinu te osobama iz odjela za marketing i komunikaciju bosanskohercegovačkih kompanija iz prehrambenog sektora, kao i predstavnicima sektorskih udruženja.

Cilj obrazovnog programa “Lab Innova”, je da učesnici povećaju svoje tehničke i menadžerske vještine, dobiju nove alate i praktične primjere kako bi prevazišli izazove internacionalizacije i unaprijedili svoju konkurentnost i izvozne kapacitete, razviju pristup tržištima EU te razviju poslovna partnerstva sa italijanskim kompanijama.

Program obuke će biti organizovan u Bosni i Hercegovini i Italiji i biti će implementiran u tri faze:

1. Preliminarna selekcija učesnika, dobivanjem pozivnog pisma i popunjavanjem online formulara;

2. Kurs stručnog usavršavanja u trajanju od 3 dana (Sarajevo, 24.-26. maj/svibanj 2023) u prostorijama Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH – Branislava Đurđeva br. 10 Sarajevo, koji će biti vođen od strane eksperata za međunarodni marketing i tehničkooperativne vještine sa Faculty ICE;

Kurs će biti održan na engleskom jeziku uz obezbijeđen simultani prevod na BHS jezik

Po završetku trodnevne obuke, svi učesnici će dobiti certifikat o prisustvu.

Teme koje će biti obrađene na kursu:
– Međunarodni Marketing
– Metode i alati za pristup tržištu Europske unije
– Tehnološka inovacija u proizvodnji prehrambenih proizvoda kao strateška poluga povećanja konkutentnosti

3. Studijsko putovanje u Italiju (22.-27. oktobar/listopad 2023), koje će obuhvatiti posjetu poljoprivredno prehrambenom klasteru Regije Emilia-Romagna, posjetu sajmu mašina i tehnologije u prehrambenom sektoru Cibus Tec 2023 (https://www.cibustec.it/en) u gradu Parmi, B2B sastanke sa italijanskim kompanijama, posjete relevantnim kompanijama u klasteru, te daljnje obuke sa italijanskim stručnjacima.

Kako je broj učesnika ovog projekta ograničen molimo vas da se najkasnije do 10. maja/svibnja 2023. prijavite, popunjavanjem online formulara na linku Lab Innova Application form , čime potvrđujete svoju zainteresovanost za učešćem u programu, faza (1).

Za učešće na studijskom putovanju u Italiju potrebno je pohađati kompletan kurs stručnog usavršavanja, faza (2).

Više informacija o Kursu stručnog usavršavanja možete naći u dokumentima koje Vam dostavljamo u prilogu.

ITA/ICE  vam je na raspolaganju za sve dodatne informacije i želi vam uspješno učešće u “Lab Innova“ programu.

PREUZMI DOKUMENTE:
pozivno_pismo_lab_innova_2023.pdf 
program_obuke.pdf 

Preuzeto sa: akta.ba

“Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative(BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“

Posljednji postovi