Laboratorija za životne trikove trenera

Obuka

9-15 oktobar 2023 | Sremski Karlovci, Vojvodina, Srbija

“Trainers’ Life Hacks Lab” otvoren je za sve trenere i posvećen je ličnom i profesionalnom blagostanju, motivaciji i zadovoljstvu poslom trenera.

Međunarodni savez trenera omladinskog rada i njeni partneri održavaju laboratoriju (Lab) za trenere: „Trainers’ Life Hacks Lab” u Sremskim Karlovcima, u Vojvodini u Srbiji. Laboratorija je dio dugoročnog strateškog projekta otvorenog za sve trenere, posvećenog ličnom i profesionalnom blagostanju, motivaciji i zadovoljstvu trenera poslom. Laboratorija će pružiti prostor za istraživanje postojećih alata u razvoju i zajedničko kreiranje novih alata i inputa za dobrobit, motivaciju i zadovoljstvo poslom trenera. Kao trener, ako vas zanima holistička dobrobit trenera i imate nešto za ponuditi u jednom ili više područja koja se istražuju, pozivamo vas da se prijavite. Ovo je prilika da naučite o sebi, umrežite se sa vršnjacima, naučite o cehu trenera, umrežite se i budete dio budućnosti razvoja europskih trenera kao profesije.

Pozadina:

Laboratorija je dio projekta dugoročnog strateškog partnerstva “Trainer life and how to hack it (Holistic Trainer)”. “Holistički trener” ima za cilj da poveća kvalitet i uticaj obuke o omladinskom radu istražujući život trenera na evropskom nivou na holistički način kako bi podržao trenere u njihovoj dobrobiti, motivaciji i zadovoljstvu poslom.

Evropska strategija obuke pružila je veliku podršku trenerima u posljednjih nekoliko godina; ETS model kompetencija za trenere, Obuka trenera, Mostovi za trenere, COMETS kursevi obuke, itd. Sve ovo se fokusira na razvoj sektora i razvoj individualnih kompetencija trenera – što je veoma potrebno i važno.

Međutim, ovaj projekat se fokusira na holistički način na praktične, emocionalne i intelektualne aspekte razvoja trenera i života trenera. Konkretno, ovo se posmatra u 5 oblasti:

 • Mentalno i emocionalno blagostanje
 • Fizičko blagostanje
 • Život na putu
 • Pravna pitanja
 • Samoupravljanje

Da damo neke konkretne primjere, ova područja uključuju, između ostalog, pitanja vezana za kontinuirano putovanje, nedostatak kontrole nad vlastitom prehranom, velike količine vremena u hotelima, hostelima i konferencijskim centrima, razumijevanje ugovora, zakona o porezu i PDV-u, prava intelektualnog vlasništva i vlasništva materijala proizvedeni, fizički uticaj na tijelo, dugotrajno stajanje ili sjedenje, svakodnevni mentalni i emocionalni utjecaj, te ekološki održiviji u radu.

Projekat je do sada istraživao i istraživao svaku od ovih tematskih oblasti, koristeći dalja istraživanja, vršnjačko znanje, razmjenu praksi i stručni doprinos. Projekat je sada u fazi razvoja life hakova, savjeta i trikova, specifičnih znanja i odgovarajućih smjernica koje mogu poboljšati kvalitetu života trenera i samim tim poboljšati kvalitet njihovog rada. Svi proizvedeni materijali (u mnogim formatima) biće besplatno dostupni trenerskoj (i široj) zajednici.

Ciljevi laboratorija:

 • Uključite širu zajednicu trenera u testiranje, pregled i davanje povratnih informacija o razvijenim rezultatima koji su do sada razvijeni.
 • Zajednički kreirati (dalje) alate i metode za ličnu i profesionalnu podršku trenera.
 • Promovirati vidljivost i uticaj projekta na zajednicu prakse trenera omladinskog rada na evropskom nivou.
 • Pružiti priliku za stvaranje trajne holističke zajednice trenera za podršku
 • Podići profil Udruženja trenera kao vodećeg aktera u brizi i ličnom i profesionalnom razvoju trenera u evropskom omladinskom sektoru.

Stanje igre:

Laboratorija je prilika za pregled dosadašnjeg rada koji uključuje…

 • Izazovi prikupljeni od zajednice trenera.
 • Priče o problemima i rješenjima prikupljene od zajednice trenera.
 • Hakovi i savjeti i trikovi prikupljeni od zajednice trenera i vanjskih stručnjaka.
 • Razvoj gamificiranih resursa.
 • Izrada vodiča za preživljavanje.
 • Razvoj koncepta za MOOC.

Laboratorija će pružiti prostor za potpuno istraživanje resursa za dobrobit, motivaciju i zadovoljstvo poslom trenera. Laboratorija je prostor za testiranje postojećih resursa i zajedničko kreiranje dodatnih resursa. Što se tiče formata, projekat se do sada razvijao ili još uvijek radi na…

 • Audio tizeri
 • Videos
 • Igre (npr. karte)
 • Vodič za preživljavanje
 • MOOC
 • Infografika
 • Ilustracije
 • Webinari

Dakle, šta možete očekivati tokom Laboratorije?

 • Istraživanje resursa za dobrobit, motivaciju i zadovoljstvo poslom kao trener
 • Podrška i inspiracija od kolega i eksternih stručnjaka
 • Mogućnost zajedničkog kreiranja i daljeg razvoja alata za projekat Holistic Trainer
 • Odmorite se od svog užurbanog trenerskog života i posvetite vrijeme svom ličnom i profesionalnom blagostanju (jesmo li čuli da kažete „joga“?)
 • Uživajte u prirodi i kulturnom bogatstvu vojvođanskog kraja (priča se da će biti degustacija vina, kao i prilika za vožnju biciklom i planinarenje)

Ciljna grupa:

Pozivamo iskusne trenere omladinskog rada, sa evropskom/međunarodnom dimenzijom u svom radu:

 • Rad na evropskom nivou najmanje 3 godine.
 • Poželjno je i iskustvo u radu na lokalnom nivou
 • Visoko motivirani za zajedničko kreiranje alata/metoda za podršku dobrobiti, motivaciji i zadovoljstvu poslom trenera u privatnom i profesionalnom životu
 • Spremni da podrže projekat i nakon Laboratorije, npr. kroz promociju i širenje razvijenih resursa za trenere

Uslovi:

Smještaj, obroci i sadržaji aktivnosti su osigurani zahvaljujući finansiranju ERASMUS+.

Bićemo smešteni u Eko centru Radulovački u Sremskim Karlovcima, Vojvodina Srbija. Centar se nalazi u Sremskim Karlovcima, na svega par minuta od malih prodavnica, menjačnica, barova itd.

Dolazak je 9. oktobra, odlazak 15. oktobra. Puno prisustvo Laboratorije je potrebno da bi se ispunili uslovi za nadoknadu putnih troškova.

Putovanje je pokriveno na osnovu stvarnih troškova sa sljedećim maksimalnim iznosima definiranim u Erasmus+ opsegu udaljenosti:

Za udaljenosti od 100 do 499 KM: do 180 EUR po učesniku
Za udaljenosti od 500 do 1999 KM: do 275 EUR po učesniku
Za udaljenosti od 2000 do 2999 KM: do 360 EUR po učesniku

Pozivamo učesnike da pronađu najekonomičnija i najekonomičnija sredstva za putovanje. Zdrava planeta, zdrav život.

Primjena:

Molimo vas da popunite formular za prijavu do 5. septembra 2023: https://forms.gle/uxJFFqdcXefuQMSb6

Javit ćemo vam se do 10. septembra.

Finansiranje

Aktivnost je dio projekta “Život trenera i kako ga hakirati” uz podršku Evropske unije, u okviru Erasmus+ Youth programa.

Ni Evropska komisija ni EU nisu odgovorni za sadržaj. Za sva autorska prava, molimo kontaktirajte International Youth Work Trainers Guild, Njemačka.

Partneri

“Holistički trener” je kreiran i implementiran od strane međunarodnog konzorcijuma četiri organizacije:

– Međunarodni savez trenera omladinskog rada, Njemačka

– Coobra – Cooperativa Braccianti, Austrija

– BalkanIDEA, Srbija

– Tim MAIS, Portugal

Kontakt:

Za bilo kakva pitanja ili nedoumice, ne ustručavajte se kontaktirati Ivanu Volf iz tima domaćina: holistic.trainer@iywt.org.

I molimo vas da proširite ovaj poziv bilo kojoj osobi ili instituciji za koju mislite da bi mogla imati koristi od ponuđene prilike, hvala!

Dostupna preuzimanja:

ANNEX- poziv za učesnike

ANNEX- one pager

Preuzeto sa: salto-youth.net

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“

Posljednji postovi