Literarni natječaj: Čovjek je čovjeku brat

Tematski okvir

Trideset godina od početka rata u BiH mnogi ljudi još uvijek teško pate zbog ratnih trauma, a ratne posljedice trpe i mnogi rođeni nakon rata. Milijunima ljudi oduzet je siguran i miran život, a nebrojenoj djeci i mladima ukradeno je pravo na bezbrižno odrastanje i školovanje u mjestu gdje su rođeni. Naša ekonomija je uništena, naši gradovi i sela opustjeli, prijateljstva pokidana, obitelji rastjeranje, budućnost neizvjesna… Toliko krvi, suza i bola… U ime koga, u ime čega?! Djeca 21. stoljeća vjeruju da je rat najgore zlo, a mir najveće dobro, da čovjek čovjeku nije vuk, nego brat.

Propozicije

  1. Pravo sudjelovanja imaju učenici svih osnovnih i srednjih škola u BiH, a radovi mogu biti na bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku, na latinici ili ćirilici.
  2. Radovi trebaju biti u prozi (esej ili priča), opsega najviše 500 riječi, a dostavljaju se u wordu na e-mail fkg.visoko@gmail.com najkasnije do 15. 4. 2022.
  3. Prijava treba sadržavati ime i prezime učenika, adresu, broj telefona, razred koji pohađa te naziv i adresu škole.
  4. Nagrade će se dodijeliti posebno za učenike osnovnih, a posebno za učenike srednjih škola. Iznos nagrada je isti za obje kategorije:

1. mjesto: 200 KM

2. mjesto: 2 x 150 KM

3. mjesto: 3 x 100 KM

  • Franjevačka klasična gimnazija zadržava pravo objavljivanja radova, a imena nagrađenih bit će objavljena na Dan škole, 22. 4. 2022.

 

Sadržaj o prilikama za mlade na stranici www.catbih.ba se prenosi u saradnji sa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.