Lokalna građanska inicijativa – Kapljice koje život znače

Kapljice koje život znače naziv je lokalne građanske inicijative (LGI) koju je uspješno provela Lamija Pirić, polaznica Uči, Misli i Djeluj! obuke za omladinske lidere/ice UMiD15 i dugogodišnja volonterka Crvenog Križa grada Tuzla.
IMG 4893

„Moja lokalna građanska inicijativa imala je za cilj izraditi jedinstveni video materijal za animiranje dobrovoljnih davalaca krvi, sa posebnim naglaskom na animiranje mladih u srednjim školama i na fakultetima. S obzirom da su nam ciljna skupina mladi, vodili smo se idejom da moramo napraviti nešto što će im moći držati pažnju, ali i probuditi želju za darivanjem krvi. U izradi materijala posebno smo pazili da sadržaj bude razumljiv mladima, ali i da u njima probudi emocije koje su protkane kroz sve životne priče naših govornika. Smatram da jedino stvarnim primjerima, istinskim pričama i emocijama koje su vidljive u očima govornika možemo opisati stvarnu važnost darivanja krvi”, istakla je Lamija.

Pored izrade video materijala aktivnosti lokalne građanske inicijative obuhvatile su i edukaciju mladih animatora koji će u narednom periodu nastaviti educirati i animirati mlade širom Tuzle na temu doborovoljnog darivanja krvi.
Na pitanje kako joj je bilo provoditi inicijativu Lamija kaže da nije baš jednostavno.

„Kada bih rekla da je sve bilo jednostavno slagala bih, pogotovo u trenutnoj situaciji pandemije COVID-19. Bez obzira što sam prijedlog inicijative pisala u julu kada je virus već bio prisutan, u periodu provođenja nailazili smo na brojne izazove poput nemogućnosti okupljanja većeg broja ljudi, što je zahtijevalo individualan pristup svima i svemu. Međutim, umor i svi izazovi koji su se pojavili u toku provedbe, ostali su u sjeni tog svečanog trenutka kada smo vidjeli finalnu verziju videa. Emocije koje sam i sama osjetila iz ovog našeg videa za mene su zaista posebne i značajne, i ovo je bio jedan od najljepših trenutaka.“

Reakcije okoline na video koji su kreirali u okviru inicijative bile su, kako Lamija kaže, izuzetno pozitivne. Video je izazvao oduševljenje i među ljudima koji ranije nisu imali značajnog doticaja sa dobrovoljnim darivanjem krvi.
Ponosnom je posebno čini to što su ovu inicijativu u potpunosti osmislili i proveli mladi ljudi, uz mentorsku i finansijsku podršku Instituta za razvoj mladih KULT.
Lokalna građanska inicijativa „Kapljice koje život znače“ provedena je u periodu od 15. jula do 31. oktobra 2020. godine u saradnji sa Crvenim Križom grada Tuzla, a podržana je od strane Instituta za razvoj mladih KULT. Ova inicijativa jedna je od ukupno 11 koju provode polaznice i polaznici UMiD-a 15 u 11 lokalnih zajednica širom BiH, a za čiju provedbu je Institut izdvojio preko 20.000 KM.
(mladi.org)