Lokalni tim Zenica ASuBiH-a vrši prijem novih članova

Da li želite da postanete dio najbolje srednjoškolske priče u Bosni i Hercegovini? Da li želite da sklopite nova prijateljstva? Da li želite da radite na sebi a u uz to da pomažete svojoj zajednici?
Ako je odgovor na ova pitanja da, onda ste na pravom mjestu. Lokalni tim Zenica Asocijacije srendjoškolaca u Bosni i Hercegovini vrši prijem novih članova, a link za kratku prijavu možete pronaći u nastavku teksta.

Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini (ASuBiH) je nevladina, nestranačka i nepolitička organizacija čiji je osnovni cilj poboljšanje statusa srednjoškolaca u zemlji i okupljanje svih mladih koji pohađaju srednju školu na prostoru BiH.
ASuBiH je osnovana 04.11.2007. godine na Osnivačkoj generalnoj skupštini u Sarajevu, podrškom preko 250 srednjoškolaca, predstavnika svojih lokalnih zajednica iz cijele Bosne i Hercegovine. Inicijativu za osnivanje ove organizacije, pored samih srednjoškolaca, pokrenula je njemačka fondacija Schuler Helfen Leben (SHL) koja je i generalni donator ASuBiH-a.
Do sada je ASuBiH odradila niz projekata i aktivnosti kojim je uspjela okupiti i aktivirati preko 10000 srednjoškolaca iz svih dijelova širom Bosne i Hercegovine. ASuBiH se bavi edukacijom srednjoškolaca, uključivanjem srednjoškolaca u proces donošenja odluka, radimo na izmjeni, dopuni i usvajanju zakonskih i političkih rješenja vezanih za srednjoškolce u Bosni i Hercegovini, zastupanjem srednjoškolaca u BiH, kao i saradnjom sa drugim organizacijama i srednjoškolcima u BiH, ali i šire.
Više o misiji, viziji i ciljevima Asocijacije možete pronaći na linku: https://asubih.ba/o-nama/ .
Link preko kojeg šaljete prijave: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdI3SKtRSkXZfrl-Ybwe_Wm7nVFMqut3j6GxH6ll7J1LV5K3A/viewform?usp=sf_link .
Prijave ostaju otvorene do 17.7. do 14:00 sati a odgovor o tome da li ste primljeni kao član Lokalnog tima ćete dobiti najkasnije do 20.7. do 15:00 sati.
(mreža-mira)