Marina Marković: Omladinski centar Doboj – DIGITALNA AKADEMIJA

CAT Bosna i Hercegovina svojim prisustvom na društvenim mrežama ponudila je mladima u BiH i regionu nove pristupe u aktivizmu, naročito kada je riječ o onom koji se dešava na društvenim mrežama.

Stoga u želji da svoje znanje prenesemo i na ostale mlade širom Bosne i Hercegovine, u saradnji sa eminentnim omladinskim radnicama iz Srbije Ivanom Volf i Marinelom Šumanski donosimo našu drugu Digitalnu akademiju za menadžere društvenih mreža!
Predstavite sebe i svoju organizaciju?
Omladinski centar Doboj ima misiju kreiranja ambijenta u kojem će edukovati mlade u polju neformalnog obrazovanja, ali i oaze koja će im omogućiti razmjenu znanja, iskustva, ideja, umrežavanja sa mladima iz raznih sfera i njihovu aktivnu participaciju kako bi iskazali svoj puni potencijal i kreativnost. Što je zapravo bio motiv da se i sama uključim u omladinski aktivizam i dam svoj doprinos kroz lični rad i djelovanje.
Dio si druge CAT Digitalne Akademije, koja su tvoja očekivanja?
Očekivanja vezana za CAT Digitalna Akademija zasigurno su usmjerena na to, da ćemo kroz rad i mentorstvo dvije izuzetne žene neprikosnovene u ovoj oblasti, Ivanom i Marinelom,  prolaziti kroz faze sticanja novih znanja iz oblasti kreiranja i vođenja digitalne kampanje, upotrebe raznih digitalnih alata koji će nam omogućiti osvajanje i kreiranje virtuelnog prostora u skladu sa ličnim i profesionalnim potrebama.
Online aktivizam, šta smatraš da su njegove prednosti i da li postoje mane?
On-line aktivizam pruža širok spektar djelovanja, pa bi se prednosti on-line aktivizma svakako ogledale u plasiranju definisanog sadržaja ciljanoj publici, dostupnosti raznih izvora informacija, ali i brzini primljene i proslijeđene informacije, a kako već uveliko živimo u eri digitalnog doba svjesni smo vrijednosti informacije. Zloupotrebe svakao postoje, od govora mržnje do manipulacije informacijama, odnosno pojave „fake news“, pri čemu treba dodatno raditi na „opismenjavanju“ i prepoznavanju ove vrste negativnih pojava.
Koja je tvoja poruka mladima u Bosni i Hercegovini?
Mladi u Bosni i Hercegovini imaju nevjerovatan talenat i potencijal da naprave mnoge pozitivne promjene u društvu, te bi s toga i poruka mladima bila da se izbore za mjesto koje im pripada u ovom društvu, teže ka znanju, druže se i razmjenjuju ideje, kreiraju nove, sinergijski djeluju ka cilju i ostvare ga!
 

Posljednji postovi