Mladi ipak nisu pasivni

U prethodnom periodu, mladi ljudi sa područja Bosne i Hercegovine su imali priliku biti dio dva projekta: Ready for Europe i Roots of the Future – ROOF, finansiranih od strane Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne saradnje Republike Italije (MAECI).

Projekat “ROOF”, koji implementira Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli – CISP, imao je za cilj doprinijeti unaprjeđenju puta ka prosperitetnijoj budućnosti u Bosni i Hercegovini i stvaranju mogućnosti za socijalnu koheziju među njenim građanima. Projekat je direktno uključio mlade ljude sa četiri univerziteta u zemlji: Tuzla, Sarajevo, Mostar, Banja Luka, kao i Visoke škole za turizam i hotelijerstvo u Trebinju, uključujući općine te organizacije civilnog društva, kako u Federaciji BiH, tako i u Republici Srpskoj.

Valorizirajući interese mladih, favorizirajući druženje, kao i učenje o bosanskohercegovačkom naslijeđu i zajedničkoj prošlosti, projekat je kreirao prostor za dijalog i diskusiju o bitnim zajedničkim aspektima zemlje, počevši od lokaliteta kulturne baštine BiH kao što su srednjovjekovni nadgrobni spomenici – stećci kao glavna osa projekta te mnoga druga bogatstva i teme od važnosti za našu zemlju kao što je biodiverzitet, turizam, geografija i ekologija. Lokacije sa stećcima se nalaze na gotovo cijeloj teritoriji BiH i prepoznate su od strane cjelokupnog stanovništva u BiH kao simbol identiteta u Bosni i Hercegovini i predstavljaju zajedničku tradiciju i zajedničko naslijeđe i bogatstvo naroda u BiH.

Projekat je rezultirao sa: devet literarnih radionica, kreiranjem kulturne rute i historijske mape, tri studijske posjete, 25 stručnih prezentacija i studentskih eseja, 18 sastanaka i diskusija na otvorenom, devet edukativnih seminara, tri ekološke akcije i predavanja na temu ekologije, stečeno znanje i stvorena mreža između mladih ljudi iz različitih sfera života i interesovanja.

S druge strane a sa željom da se stvori prostor u kojem se mladi mogu educirati i iznositi svoja mišljenja o temi EU integracija, organizacije RE.TE ong i Vijeće mladih Federacije BiH, implementirali su projekat naziva “Ready for Europe”.

Putem ovog projekta, željeli su pojam i proces EU integracija približiti mladima, kao i , činjenicu da EU integracije obuhvataju sve segmente društva. Kroz projekat dijelile su sedobre prakse i iskustva, te kontinuirano učilo o stanju u BiH i EU prakse koje je potrebno implementirati u našoj državi. Sve ideje, sugestije i zapažanja su analizirane i korištene za kreiranje seta preporuka koji su predstavljeni delegaciji Evropske Unije u BiH i predstavnicima vlasti. Organizovana su četiri događaja na teme EU integracija, obrazovanja, zapošljivosti i ekološkog aktivizma mladih u BiH.

Projekat je kompletiran završnom konferencijom pod nazivom: Mladi, razvoj ljudskih resursa i socijalna kohezija u BiH: novi projekti koje je pokrenula Vlada Republike Italije. Konferencija je bila namijenjena mladima iz cijele Bosne i Hercegovine koji su zainteresovani za temu EU integracija BiH, kao i ulogom civilnog društva i mladih u tome.

Na završnoj konferenciji, Vijeće mladih Federacije BiH i CISP su imali priliku predstavite sve rezultate naših projekata, pozitivnih praksi te konkretne ideje i sugestije za kreiranje set preporuka.

Set preporuka Vijeća mladih Federacije BiH koje su direktno upućene Delegaciji Evropske unije i donatorskoj zajednici u Bosni i Hercegovini, možete pogledati ovdje.

 

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative(BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“

Posljednji postovi