m:tel i ove godine lansira svoj program stručne prakse za studente

Kompanija m:tel poziva studente da se prijave na program prakse koju uspješno realizuje godinama unazad.
m:tel uspješno nastavlja da okuplja studente na praksi, a koji dolaze sa fakulteta sa kojima ima potpisane sporazume o saradnji. I ove godine potrudili su se da studentima omoguće veliki broj interesantnih oblasti i jednako toliko sjajnih iskusnih mentora.

Stručna praksa je organizovana tako da studenti, nakon što izaberu ponuđenu oblast ili temu iz aktuelnog programa prakse, sve vrijeme trajanja prakse imaju podršku i mentorstvo stručnjaka iz kompanije, onda kada to studentima treba, te na kraju i mogućnost da postanu važne karike razvoja kompanije, kao njeni zaposleni. U toku prakse studenti rade na savremenim telekomunikacionim sistemima i informacionim tehnologijama, te stiču neprocjenjivo iskustvo rada u velikom i kompleksnom sistemu kakav je m:tel.

U samo zadnje četiri godine, program stručne prakse u m:tel-u je završilo više od 100 studenata pomenutih fakulteta, a značajan broj tih praktikanata je nakon prakse započeo i svoju karijeru u kompaniji.

Kompanija m:tel poziva studente fakulteta ETF Banjaluka, ETF Istočno Sarajevo, FET Tuzla, PMF Banjaluka ili FTN Novi Sad, da se prijave za praksu, a to mogu učiniti putem mejl adrese praksa@mtel.ba.

Informacije o praksi u kompaniji m:tel, kao i spisak oblasti za praksu u 2022. godini, možete pronaći na zvaničnom m:tel sajtu, u dijelu Karijera, sekcija Stipendije i praksa.

mtel.ba

Sadržaj o prilikama za mlade na stranici www.catbih.ba se prenosi u saradnji sa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.

Posljednji postovi