Multimedijalno takmičenje MIR

Centar za postkonfliktna istraživanja (CPI) poziva mlade iz zemalja Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Sjeverna Makedonija i Kosovo) da dostave kreativne multimedijalne sadržaje koji se bave temama vezanim za ideje mira, pomirenja i međukulturalnog razumjevanja u regionu Zapadnog Balkana.

Sadržaji dostavljeni u okviru ovog takmičenja će biti predstavljeni na platformi Balkan Diskursa, a pobjednički radovi će biti objavljeni i u novom magazinu MIR. Ovaj magazin, u printanom izdanju, ima za cilj predstavljanje priča i alternativnih pogleda na društvo, istoriju, kulturu, nejednakost, ljudska prava, pravdu i politiku u Bosni i Hercegovini i regionu Zapadnog Balkana, sa ciljem da naš region postane razumljiviji i transparentniji kako za lokalnu tako i za međunarodnu publiku. Magazin će biti objavljen tokom 2021. godine, na bosanskom i engleskom jeziku, a njegova izrada je podržana od strane King's College London, London School of Economics and Political Science, University of the Arts London, VII Akademije i razvojnih grantova CPI.
NAGRADE:
Devet najboljih sadržaja u tri kategorije će biti nagrađeni novčanim nagradama i to:
I mjesto = 300 KM / 150 €
II mjesto = 200 KM / 100 €
III mjesto = 100 KM / 50 €.
USLOVI ZA PRIJAVU:
– Osobe u dobi od 18 do 35 godina;
– Osobe sa prebivalištem u jednoj od zemalja Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Sjeverna Makedonija i Kosovo);
– Sadržaj mora biti djelo učesnika takmičenja.
ROK ZA PRIJAVU: 15. jun 2021. godine
SMJERNICE ZA KREIRANJE SADRŽAJA:
Sljedeće vrste multimedijalnog sadržaja su prihvatjlive:
VIZUALNI SADRŽAJ I (crteži, ilustracije i karikature);
VIZUALNI SADRŽAJ II (fotografije i grafička riješenja);
– ESEJ ILI KRATKA PRIČA (500 – 1000 riječi).
Sadržaj koji kreirate može biti u bilo kom tonu – duhovit, edukativan, lične prirode, inspirativan, emocionalan, itd. Samo je bitno da je sadržaj inspirisan i vezan za ideje mira, pomirenja i međukulturalnog razumjevanja u regionu Zapadnog Balkana. KREATIVNOST JE DOBRODOŠLA!
PRAVILA ZA SLANJE PRIJAVE:
Prijave za takmičenje šaljite na balkandiskurs.bih@gmail.com sa naznakom ,,Multimedijalno takmičenje MIR”. U emailu je potrebno poslati slijedeće:
– Vizualni sadržaj u visokoj rezoluciji (150dpi – 300dpi) ili tekst u word formatu;
– Kratki opis podneska (1 – 3 rečenice);
– Podaci o podnosiocu: Ime, prezime, datum rođenja, grad i zemlja prebivališta;
– Potvrda podnosioca da CPI i Balkan Diskurs imaju dozvolu da podneseni sadržaj koriste za potrebe magazina MIR (1 rečenica).
PROGLAŠENJE POBJEDNIKA:
Tri najbolja sadržaja će biti proglašena do kraja juna 2021. godine.
ZA VIŠE INFORMACIJA O TOKU TAKMIČENJA I PROGLAŠENJU POBJEDNIKA, PRATITE CPI I BALKAN DISKURS NA DRUŠTVENIM MREŽAMA – @pcrcbih i @balkandiskurs.
(balkandiskurs)