Nadležnost lokalne samouprave – gdje smo tu mi?

Želiš saznati kako funkcioniše lokalna vlast i kako kao mlada osoba možeš direktno utjecati na rad lokalne vlasti?

U sklopu projekta pod nazivom “I družba je služba”, podržanog od Grada Tuzla u sklopu Javnog poziva za dodjelu Granta za projekte za mlade, od juna do decembra 2023. godine, Omladinski pokret Revolt realizovat’ će različite formalne i neformalne aktivnosti koje će unaprijediti komunikaciju mladih i predstavnika/ca lokalne vlasti.

Lokalna samouprava predstavlja glavnu i polaznu tačku za uvođenje promjena u lokalnu zajednicu. Poznavanje prava i obaveza mladih i mehanizama rada lokalne samouprave prvi je korak ka stvaranju pozitivne atmosfere u našem gradu, kroz direktno demokratsko učešće.

Pridružite nam se u srijedu, 5. jula, u 17h u Ateljeu Ismeta Mujezinovića, gdje ćemo sa Anom Pejić, mladom vijećnicom u Gradskom vijeću Grada Tuzla, razgovarati o nadležnostima lokalne samouprave i načinima na koje mlade osobe mogu direktno utjecati na rad lokalne vlasti.

Prijavi se putem LINKA

 

Preuzeto sa: revolt.tuzla

 

 

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“