NAGRADNI KONKURS ZA IZBOR LOGOTIPA LOKALNE FONDACIJE BIRAČ

Lokalna fondacija Birač je usmjerena na pozitivne promene i razvoj regije putem podrške malim projektima, uz obezbjeđivanje većeg dijela sredstava za svoje funkcionisanje donacijama sa lokala i dijaspore. Sa ciljem izgradnje vizuelnog identiteta, fondacija raspisuje konkurs za najbolje rješenje logotipa Lokalne fondacije Birač. Pozivamo sve kreativne dizajnere iz regije Birač i cijele BiH da učestvuju u izradi rješenja za logotip fondacije i pošalju svoj prijedlog na konkurs.

Idejno rješenje sadržajno treba da odgovara području djelovanja i vrijednostima koje promoviše i zastupa Lokalna fondacija Birač. Fondacija će pokrivati 6 opština regije Birač: Srebrenica, Bratunac, Milići, Vlasenica, Šekovići i Osmaci. Vjerujemo da je potencijal u ljudima, a da resursi koje okruženje ima mogu da doprinesu unaprijeđenju kvaliteta života i međuljudskih odnosa.

Oblast djelovanja Lokalne fondacije Birač su:

Vrijednosti za koje se zalaže Lokalna fondacija Birač odnose se na:

Rok za podnošenje prijedloga je ponedeljak, 25. februar 2022. godine, do 17 sati. Prijedloge dostaviti na adresu lokalnafondacijabirac@gmail.com

Najbolje rješenje biće nagrađeno iznosom od 450 KM.

Pravo učešća na konkursu imaju svi kreativni stvaraoci sa teritorije Bosne i Hercegovine.

Pobjedničko rješenje, po izboru tročlanog žirija, biće objavljeno na facebook stranici Lokalne fondacije Birač najkasnije do 3. marta 2022. godine, a sa predlagačem najboljeg rješenja obaviće se dalje konsultacije.

Lokalna fondacija Birač je dio programa “Fondacija našeg kraja – Zajednica se pita!”, sa još četiri zajednice u BiH, sa idejom osnivanja lokalnih fondacija i dugoročnim ciljem pravljenja pokreta fondacija na Zapadnom Balkanu. Više o programu na: lokalnefondacije.ba

 

 

Sadržaj o prilikama za mlade na stranici www.catbih.ba se prenosi u saradnji sa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.