Najava aktivnosti „Od vrata do vrata“ : Održan sastanak policije i studenata

2312 policija studenti

U sklopu kampanje “Čuješ, vidiš, znaš – REAGUJ”, prijavi nasilje u porodici na 122, koju provode “Vive Žene” Tuzla i Uprava policije MUP TK-a (od 26. novembra 2020.godine do početka aprila 2021.godine), jučer je (22.12.2020.godine) održan prvi sastanak policijskih službenika iz petnaest policijskih stanica sa područja Tuzlanskog kantona koji su zaduženi za rad u zajednici i studenata 3. i 4. godine Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
Naime, policijski službenici i studenti će zajednički učestvovati u planiranoj aktivnosti pod nazivom „Od vrata do vrata“, gdje će u svojim lokalnim zajednicama razgovarati sa građanima na temu nasilja u porodici, te ih informisati o Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici Federacije BiH, mogućnostima zaštite žrtava kroz povećan broj predlaganja zahtjeva za zaštitne mjere, postojanju Sigurne kuće na području TK-a i drugih institucija koje su subjekti zaštite kada se govori o nasilju u porodici.
Učesnici navedenih aktivnosti će dobiti kratku obuku o projektu, COMBI kampanji i ciljevima kako bi u zajednicama na jasan način objasnili svoju ulogu i razloge za kućne posjete.
Kampanja „Čuješ, vidiš, znaš – REAGUJ!“ je dio projekta koji realizira U.G. Vive Žene Tuzla pod nazivom „Prevencija i sprječavanje nasilja na području TK“, u okviru regionalnog projekta „Sprovođenje normi, mijenjanje stavova“, koji finansira EU, a provodi UN Women.
(Tuzlainfo.ba)