Naučno-stručna konferencija na temu „Stanje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini“, poziv za učešće.-

Zadovoljstvo nam je obavijestiti Vas da će se 20. maja 2022. godine, u hotelu „ibis Styles Sarajevo“, ulica Džemala Bijedića 169a, u organizaciji Pravnog fakulteta u Lukavici PIM Univerziteta i Asocijacije za demokratske inicijative Sarajevo, a uz finansijsku podršku Evropske komisije, održati međunarodna naučno-stručna konferencija na temu: „Stanje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini“. Konferencija predstavlja dio projekta Doprinos akademske zajednice zaštiti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini“ koji se realizuje na prostoru Bosne i Hercegovine.

Tematske cjeline konferencije su:

  • Pravo na slobodu mišljenja i izražavanja;
  • Pravo na slobodu mirnog okupljanja i udruživanja;
  • Pravo na slobodu kretanja;
  • Uloga ombudsmana u zaštiti tri naprijed navedena ljudska prava.

Stručnjaci iz oblasti zaštite ljudskih prava iz zemlje i inostranstva će izložiti radove koji se bave:

  • domaćim pravnim okvirom zaštite naprijed navedenih ljudskih prava i izazovima na usaglašavanju istog sa evropskim standardima;
  • problemima harmonizacije zakonodavstva zemalja u okruženju sa praksom Evropskog suda za ljudska prava u oblasti tri odabrana ljudska prava;
  • primjerima neadekvatne zaštite tri targetirana ljudska prava u smislu postupanja organa vlasti naše zemlje i zemalja u okruženju;
  • primjerima dobre prakse zemalja u okruženju i zapadno evropskih zemalja u smislu zaštite tri naprijed navedena ljudska prava.

U fokusu radova koji su prihvaćeni za prezentovanje na konferenciji nalaze se odredbe Zakona o javnom redu i miru, Zakona o javnom/mirnom okupljanju, Zakona o slobodnom pristupu informacijama, Krivičnog zakona, Zakona o krivičnom postupku, Zakona o prekršajima, Zakona o strancima, Zakon o azilu, zakona koji regulišu rad bezbjednosnih službi i sl.

Nakon predstavljanja radova iz svake od naprijed navedenih tematskih cjelina biće organizovane diskusije koje će imati za cilj sagledavanje trenutnog stanja o pitanju zaštite konkretnog ljudskog prava, te određivanje smjernica za kreiranje politika zaštite ljudskih

prava kao i procedura postupanja bezbjednosnih institucija koje će obezbjeđivati potpuno poštovanje tri naprijed navedena ljudska prava u skladu sa standardima Savjeta Evrope i Evropske unije.

Shodno navedenom, Organizacioni odbor konferencije ovim putem upućuje poziv Vašoj instituciji da delegira svog predstavnika koji se ovim pitanjima bave kako na strateškom, tako i na operativnom nivou, a koji će svojim aktivnim učešćem u diskusiji doprinijeti ostvarenju ciljeva konferencije.

Molimo Vas da učešće predstavnika Vaše institucije na konferenciji potvrdite na e-mail: ivana.jovovic@pravnifakultet.edu.ba ili pismenim putem, najkasnije do 16.05.2022. godine. Za nominovane učesnike dostaviti ime i prezime, poziciju na kojoj se nalaze, e-mail i kontakt telefon.

Program naučno-stručne konferencije će biti dostavljen naknadno svim nominovanim učesnicima. Radni jezici su bosanski/hrvatski/srpski i engleski uz obezbijeđen simultani prevod.

Svim učesnicima koji dolaze privatnim automobilom, izvan mjesta održavanja konferencije, organizator će snositi putne troškove, kao i troškove smještaja (jedno noćenje sa doručkom) i troškove hrane i osvježenja tokom trajanja konferencije.U nadi da ćete se odazvati našem pozivu i pomoći nam u ostvarenju ciljeva projekta koji realizujemo, a koji su od opšteg interesa za našu društvenu zajednicu, unaprijed Vam se zahvaljujemo

 

Sadržaj o prilikama za mlade na stranici www.catbih.ba se prenosi u saradnji sa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.

Posljednji postovi