NAZIRE LI SE KRAJ EKOLOŠKOJ KATASTROFI U GORAŽDU – GRAĐANSKOM INICIJATIVOM DO SANIRANJA DIVLJE DEPONIJE

Koliki je uticaj divljih deponija i obaloutvrda na rijeku Drinu i kvalitet života i zdravlja građana u Goraždu, te koje su sve posljedice koje će trajno donijeti nelegalno izgrađeni zid kao i postojanje divljih deponija na život građana Goražda neka su od pitanja postavljena na današnjem okuglom stolu u realizaciji Centara civilnih inicijativa.
Predstavnici građana, gradskih i kantonalnih vlasti su na okruglom stolu diskutovali na temu unapređenja životne sredine u gradu Goražde kroz prizmu zagađenja i negativnog uticaja na okoliš i život čovjeka: onečišćenje rijeke Drine, divlje deponije i obaloutvrda. Na okrugli sto su bili pozvani i gradonačelnik Grada Goražda kao i predstavnici Službe za prostorno uređenje, stambeno komunalne poslove i raseljena lica kao i Ministarstva za privredu BPK Goražde koji se nisu pojavili na današnjem događaju.
Prisutni su nominirali nelegalnu divlju deponiju kao jedan od gorućih problema koji neminovno ugrožava zdravlje stanovništva. Zaključak je da ukoliko se pomenuta deponija ne sanira, moguća je potpuna ekološka katastrofa.

„Zaključak današnjeg okruglog stola je deklaracija Gradskog vijeća u saradnji sa organizacijama koja se bave ekologijom. Ovom deklaracijom želimo iskazati protivljenje izgradnje hidroelektrane Buk Bijela koja će biti početak izgradnje mHE na rijeci Drini. Drugi zaključak je krivična prijava protiv NN lica koji su uništili službeni pečat kojom je Federalna inspekcija zapečatila nelegalnu deponiju te nastavili da odlažu smeće ljudima iznad glava“, istakao je Amar Imamović, vijećnik Gradskog vijeća Grada Goražda.
Istaknuto je da se trenutno u gradu Goražde najviše pitanja postavlja oko nelegalno izgrađenog zida na rijeci Drini ali i brojnih drugih slučajeva uništavanja rijeke Drinu. Kroz onečišćenje rijeke, te gradnje obaloutvrda i zidova uništava se rijeka Drina koja je simbol i zaštitni znak grada Goražda ali i svih njegovih stanovnika. Sve to uzročno-posljedično dovodi do zagađenja i potpunog negativnog uticaja na okoliš i život čovjeka u Goraždu.  Zaključeno je da je situacija alarmantna i da je krajnje vrijeme da tema unapređenja životne sredine bude predmet razmatranja svih instanci u Gradu Goraždu.
„Potrebno je da sve nadležne gradske, kantonalne i federalne vlasti počnu da rade svoj posao kako bi se što hitnije riješili gorući problemi grada Goražda koja prijete da unište zdravlje i kvalitet života građana. Osim toga, evidentno je da je potrebno dodatno obrazovanje svih građana i građanki Goražda kako bi i sami počeli da detektuju i prijavljuju sve nelegalnosti i nezakonitosti u gradu“, istakao je Mirsad Kadrć, član neformalne grupe građana Spasimo Drinu.
Iz Centara civilnih inicijativa ističu da će izneseni argumenti i doneseni zaključci sa okruglog stola poslužiti kao osnov za kreiranje građanske inicijative koja će u narednom periodu biti upućena nadležnima organima gradske uprave.
(lookalno.ba)