Njemački univerzitet nudi stipendiju za najboljeg neradnika

Univerzitet umjetnosti u Hamburgu je objavio konkurs za dodjelu tri stipendije u iznosu od 1.600 evra kandidatima iz cijele Njemačke. Podnosioci zahtjeva mogu da dostave anonimne prijave do 15. septembra, ali će morati da dokažu komisiji da je njihova odluka da budu “aktivni neradnici” dovoljno ubjedljiva ili relevantna.

Podnosioci prijave treba da odgovore na samo četiri pitanja: Šta ne želite da radite? Koliko dugo namjeravate da ne radite ništa? Zašto je važno da se ne radi ništa posebno? Zašto ste vi prava osoba koja ne treba ništa da radi?

“Ne raditi ništa nije lako”, kaže Fridrih fon Boris, arhitekta i dizajner koji je osmislio ovaj program. “Želimo da se usredsredimo na aktivnu neaktivnost. Ako kažete da se nedjelju dana nećete ni pomjeriti, onda je to impresivno. Ukoliko predložite da se nećete ni pomijerati, niti razmišljati, to će biti još bolje”.
Ideja koja stoji iza ovog projekta nastala je iz debate o naizgled suprotstavljenim vrijednosnim normama koje društvo promoviše – s jedne strane se zagovara održivost, a istovremeno vrednuje samo uspjeh, dodaje Fon Boris. “Ova stipendija nije šala, već eksperiment sa ozbiljnim namjerama – kako da društvo koje je oslonjeno samo na postignuće i uspjeh okrenete naglavačke?”

Novčani iznos stipendije će biti isplaćen tek pošto kandidat preda “izvještaj o iskustvu tokom nerada” do sredine januara 2021. godine, mada Fon Boris dodaje da stipendija nije uslovljena i da oni koji ne ispune svoje obećanje o neradu neće biti kažnjeni.
Podnosioci zahtjeva sami mogu da odrede dužinu neaktivnosti. “Ako kažete da nećete spavati, zna se da to možete izdržati samo nekoliko dana. Ali ako kažete da nećete ići u kupovinu, to biste mogli da izdržite mnogo duže”, napominje Fon Boris.

Sve prijave će biti dio izložbe pod nazivom Škola nekonvencionalnosti: ka boljem životu koja će u novembru biti otvorena na Univerzitetu u Hamburgu. Izložba će pokušati da da odgovor na pitanje “Čega mogu da se odreknem da bi moj život imao manje negativnih posljedica na živote drugih?”