Nova publikacija: “Osnove omladinskog rada” od EU-CoE youth partnership

Nova publikacija: “Osnove omladinskog rada” od EU-CoE youth partnership
“Omladinski radnici imaju posebnu ulogu i odgovornost. Iako će možda morati usvojiti administrativnu ulogu, posebno u smislu upravljanje programima i projektima, finansiranjem i resursima, imaju odgovornost i stvoriti siguran prostor za mlade…”

Na mnoga pitanja kao što su:
– Šta je omladinski rad i kako je definisan?
– Ko je u to uključen i koje su koristi za mlade?
– Gdje se odvija omladinski rad i na osnovu kojih principa?
– Koje su politike, programi i sredstva koja to prepoznaju i podržavaju razvoj kvaliteta omladinskog rada?
Pronađite odgovor u čitavom izdanju publikacije na ovom linku: https://pjp-eu.coe.int/…/youth…/other-publications…
? Osiguravamo kvalitet u primjeni omladinskog rada i neformalnog obrazovanja.
#proniyouth#eu#coe#euyouth#youthpartnership#youthwork
(proni.ba)