O demokratiji i ljudskim pravima u vremenu epidemije COVID-19 (VIDEO)

O demokratiji i ljudskim pravima u vremenu epidemije COVID-19 govore Srđan Puhalo, socijalni psiholog, bloger i politički analitičar i Dejan Lučka, diplomirani pravnik i direktor Banjalučkog centra za ljudska prava.

Ideja emisije je da se u neformalnoj atmosferi preko aplikacije za video konferencije razgovara o tome da li epidemija odgovara autoritarnim režimima i da li države imaju pravo da ograniče ljudska prava. Priče je bilo i o pravima pojedinca i zajednice, kao i o tome šta će biti sa demokratijom na Balkanu i u cijelom svijetu nakon što pandemija doživi svoj kraj.
U vremenu kada ne postoji mogućnost javnog okupljanja zbog javne rasprave o bitnim temama po društvo, Fondacija Friedrich Ebert i Banjalučki centar za ljudska prava prebacuju raspravu i razgovore povodom društvenih tema vezanih za epidemiju na internet, te je ovo prva emisija-razgovor koju smo snimili tim povodom.
Emisija:

mreza-mira