Objavljen javni poziv za sufinansiranje naučno-istraživačkih projekata u KS

Objavljen je javni poziv za sufinansiranje naučnoistraživačkih/ umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata i programa iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu.

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo je objavilo javni poziv za sufinansiranje naučnoistraživačkih/ umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata i programa iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu.

U ovogodišnjem budžetu Kantona osigurana su 4.000.000 KM za naučno-istraživačku djelatnost i razvoj naučnog djelovanja.

Premijer KS-a Edin Forto je kazao da je Vlada i ove godine ispunila obećanje da će uvećati podršku naučno-istraživačkom i umjetničko-istraživačkom radu, jer je opredijeljena da sistemski pristupa izgradnji društva zasnovanog na znanju.

“U ovogodišnjem budžetu osigurano je 4.000.000 KM za naučno-istraživačku djelatnost i razvoj naučnog djelovanja, što je rekordni iznos, jer je do 2018. godine za ovu svrhu bilo izdvojeno 500.000 KM”, kazao je Forto.

Tvrdi da je bitno ulagati u nauku, jer sve svjetske razvijene ekonomije pokazuju da se ulaganje u nauku višetruko vraća.

Kako je navela ministrica za visoko obrazovanje, nauku i mlade KS Aleksandra Nikolić, sredstva su namijenjena za sufinansiranje projekata i programa koji daju doprinos razvoju naučno-istraživačkoj, umjetničkoistraživačkoj i istraživačkorazvojnoj djelatnosti.

Pojasnila je da će sredstva biti raspoređena kroz dva programa.

“Prvi program obuhvata jačanje i razvoj ljudskih resursa, administrativnih i istraživačkih kapaciteta, unapređenje međunarodne saradnje i umrežavanja, kao i jačanje sinergije između javne uprave, nauke i privrede kroz promoviranje novih pristupa u istraživanju i inovacijama. Za te svrhe je osigurano 300.000 KM”, kazala je.

U okviru drugog programa predviđeno je sufinansiranje naučno-istraživačkih/umjetničko-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata/programa od posebnog interesa za Kanton Sarajevo sredstvima u iznosu od 3.550.000 KM, od toga 2.800.000 za projekte koji će obuhvatiti teme iz svih oblasti nauke i umjetnosti i koji će doprinijeti povezivanju nauke i ekonomije, višem stepenu internacionalizacije i poticanju inovativnih pristupa istraživanju (RRI – Responsible Research and Innovation) u svim područjima kroz koja će biti demonstriran njihov utjecaj na razvoj društvene zajednice.

akta.ba

Sadržaj o prilikama za mlade na stranici www.catbih.ba se prenosi u saradnji sa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.

Posljednji postovi