Objavljen poziv za Sarajevo Summer Fest: 400 hiljada KM za podizanje kvalitete turističke ponude

Turistička zajednica Kantona Sarajevo objavila je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava za projekte čija će realizacija biti u periodu juni – septembar 2022. godine, a koji će doprinijeti stvaranju dodatnih motiva dolazaka i dužeg zadržavanja turista u Kantonu Sarajevo – SARAJEVO SUMMER FEST.

Bespovratna finansijska sredstva namijenjena su različitim kulturno – umjetničkim, scenskim i zabavnim sadržajima, kroz organizaciju manifestacija, festivala, izložbi, predstava, priredbi, i sličnoh aktivnosti.

“Prednost za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava će se dati projektima koji će se održavati na otvorenim prostorima”, piše u Javnom pozivu.

Osnovni zadatak Sarajevo Summer Festa je proširenje sadržaja i obogaćivanje, pa samim tim i podizanje kvalitete turističke ponude Kantona Sarajevo u ljetnim mjesecima, kada najveći broj turista posjećuje destinaciju Sarajevo.

“Svrha javnog poziva je finansijska pomoć u relizaciji projekata koji imaju atraktivne i privlačne sadržaje zadovoljavajuće estetske vrijednosti, koji će privući veći broj turista, upotpuniti njihov boravak u Kantonu Sarajevo, ali i građanima ponuditi cjeloljetna dešavanja na otvorenom”, navodi se u pozivu.

Na raspolaganju su sredstva u iznosu do 400.000,00 KM koja su obezbijeđena Finansijskim planom Turističke zajednice Kantona Sarajevo za 2022. godinu.

Najmanji iznos finansijskih sredstava koji se može dodijeliti odabranom projektu koji ispunjava uslove Javnog poziva je 5.000,00 KM, a najveći iznos je 50.000,00 KM.

Javni poziv ostaje otvoren do 20.05.2022. godine.

akta.ba

 

Sadržaj o prilikama za mlade na stranici www.catbih.ba se prenosi u saradnji sa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.